Breugelmans | mevrouw N. Breugelmans (Natasja)

Ik ben als maatschappelijk werker in een psychiatrisch instelling begonnen met het begeleiden van kwetsbare mensen op psychosociclaal en materieel gebied. Mijn behoefte en interesse om mensen te kunnen helpen in een kwetsbare positie is door de jaren heen steeds meer uitgegroeid tot een passie die ik verder heb ontwikkeld in verschillende branches. Ik heb destijd een overstap gemaakt van de zorg naar de arbodienstverlening waar ik ben begonnen als bedrijfsmaatschappelijk werker binnen de MKB sector. Later heb ik hier de opleiding voor gevolgd en afgerond.

Binnen de Arbodienstverlening heb ik veel geleerd op het gebied van de Wet Verbetering Poortwachter, conflictbemiddeling en het behartigen van belangen en behoeften van zowel de medewerker als de werkgever als het gaat om verzuimreductie en preventie. In die tijd heb ik de opleiding voor vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen gevolgd, waarna ik veel verschillende casussen heb mogen behandelen.

Naast dat ik bedrijfsmaatschappelijk werker en vertrouwenspersoon was, had ik mijn eigen praktijk als coach en trainer. Ik heb veel opdrachten gedaan als jobcoach voor een re-integratiebureau, persoonlijke coachtrajecten ingezet en afwisselende trainingen gegeven binnen het bedrijfsleven over het onderwerp (werk)stress en persoonlijk leiderschap. Het zelfstandig ondernemerschap liep dusdanig goed dat ik na een jaar in dienst bij de arbodienst heb besloten om volledig voor mijzelf te beginnen als bedrijfsmaatschappelijk werker, vertrouwenspersoon, coach en trainer.

Inmiddels is dit mijn zesde jaar als zelfstandige en heb ik veel verschillende opdrachtgevers, wat diversiteit in mijn werk brengt en waar ik elke dag nog veel van leer en geniet. Elke dag is anders, en dat maakt het werk zo interessant. Op dit moment ben ik als bedrijfsmaatschappelijk werker werkzaam op een scholengemeenschap binnen het voortgezet onderwijs waar veel gebeurd op het gebied van werkdruk, vooral in deze periode van COVID-19. Na anderhalf jaar is het gelukt om in samenwerking met het verzuimteam een omslag te maken van veel curatieve- naar preventieve trajecten waarbij voor een groot gedeelte uitval wordt voorkomen en waarbij de curatieve trajecten in verzuimduur worden beperkt. Een ontwikkeling om trots op te zijn!

Inmiddels ben ik als vertrouwenspersoon ook gespecialiseerd op het gebied van integriteit waar ik een aantal casussen in heb begeleid. Als vertrouwenspersoon werk ik bij een kleinschalige gemeente waar sprake is van een verwaarloosde organisatie. Samen met het managementteam en HR maken we stappen in de goede richting door de onderwerpen ongewenste omgangsvormen en integriteit bespreekbaar te maken en individuele medewerkers weer in hun kracht te zetten. Aandacht voor een passend beleid is daarbij van groot belang, waarbij ik in mijn adviserende rol van meerwaarde ben door knelpunten in de praktijk te vertalen naar aanpassingen binnen het beleid. Ik werk dus in verschillende sectoren: overheid, onderwijs, zorg, re-integratiebegeleiding, bedrijfsleven (MKB en grootzakelijk).

Tip: lees de white paper over bedrijfsmaatschappelijk werk waar ik aan mee heb geschreven.