Mevr. Sjoer - Partner - Merlijn Groep

Sjoer | mevrouw mr. N Sjoer (Nicole)

Nicole Sjoer (1966) is 23 jaar als advocaat werkzaam. Zij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en ambtenarenrecht. Zij adviseert zowel werkgevers als werknemers in de marktsector en non-profit sector over diverse arbeidsrechtelijke onderwerpen. Naast advisering bestaan haar werkzaamheden uit het opstellen van overeenkomsten en het voeren van procedures. Voorts beschikt zij over branchespecifieke kennis in het onderwijs.

Werkervaring als mediator

Als mediator heeft Nicole Sjoer zich toegelegd op mediations binnen arbeidsrelaties en ambtenarenkwesties (waaronder arbeidsconflicten en situaties waarin sprake is van ziekte/arbeidsongeschiktheid), samenwerkingsproblemen en zakelijke conflicten. Zij is MfN- Registermediator (voorheen NMI) bij de Mediatorsfederatie Nederland en is opgenomen in het MfN-kwaliteitsregister.

Tevens is zij voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVVMA), de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv), Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging Ambtenaar & Recht.

Nicole Sjoer is werkzaam in o.a. :

UtrechtAmersfoortHouten, IJsselstein, Maarssen, Nieuwegein, SoestUtrecht, Veenendaal, WoerdenZeist

Specialismen