Mevr. Seebregts - Trainer - Merlijn Groep

Seebregts | mevrouw O.A.M. Seebregts (Odile)

Odile Seebregts startte in 2003 een praktijk als personal coach. Ze heeft een achtergrond als psycholoog, vak-therapeut, communicatietrainer en ACT therapeut.

Haar doelgroep: leidinggevenden/ medewerkers uit profit en non profit organisaties - MBO tot en met WO niveau – met een professionele of persoonlijke behoefte zich te ontwikkelen. De aanleiding kan zowel een plezierige als een lastige situatie zijn, van waaruit een coachvraag wordt geformuleerd.

 

De toegepaste methodieken zijn gericht op de taken (feiten, probleem, actie en plan) en op de persoon (behoeften, gevoelens, denken en doen) en worden ingezet naar wat de situatie vraagt. Via de structuur van het zelfsturend leren wordt vervolgens toegewerkt naar het doel. 

 

In de begeleiding spelen humor en creativiteit een belangrijke rol. Ze ontvangt als feedback dat ze helder en betrokken is en rake feedback geeft.

De duur van de trajecten is gemiddeld 5 – 8 gesprekken. De praktijk van Odile Seebregts is in Woerden (provincie Utrecht). Waar nodig coacht ze zowel online als op locatie.

Sinds 2005 is ze tevens opleider bij de Merlijn Groep.  

https://www.linkedin.com/in/odileseebregts/

Specialismen

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog