Clark | de heer P. Clark (Peter)

Peter Clark is Vertrouwenspersoon, klachtbehandelaar en adviseur medezeggenschap. Hij studeerde milieurecht en volgde nadien tal van opleidingen (ook op Nyenrode) als vertrouwenspersoon, mediator en medezeggenschapsadviseur.

Zijn drive ligt in het luisteren naar mensen, het verbinden van mens en organisatie en op een gedegen klachtafhandeling. Hij heeft langjarige ervaring als medezeggenschapsadviseur, mediator, vertrouwenspersoon, klachtbehandelaar en dat in vaak complexe omgevingen en belangentegenstellingen bij zowel bedrijven als overheden.

Peter is voorzitter van de Vereniging Mediators Noord-Holland (VMNH) en van de Werkgroep Externe Vertrouwenspersonen (van de LVVV), lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVVV), de Beroepsvereniging Medezeggenschapsprofessionals (BVMP) en deelnemer aan: Vertrouwensmensen.

Hij publiceerde onder andere: 

Preventiemedewerker en pesten (Werk&Veiligheid, 2017) 

Preventiemedewerker en discriminatie (Werk&Veiligheid, 2017) 

Doorverwijzen naar Vertrouwenspersoon (Werk&Veiligheid, 2017)

En was medeauteur van: 

Ondernemingsraad dummies (2016)

Tussen droom en werkelijkheid (2014)

Ondernemingsraad en vakbeweging (2009)

Specialismen

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog