Kelleter | de heer P. Kelleter (Peter)

Peter Kelleter studeerde Personeelsmanagement aan de Markendaal Academie in Breda en daarna Bedrijfskunde in Maastricht. Vervolgens heeft hij tal van opleidingen gevolgd op het vlak van Human Resources en arbeidsverhoudingen, communicatie en groepsdynamica waaronder de opleiding professionele communicatie bij Phoenix in Utrecht . Daarnaast is hij als MfN Register mediator actief, met name als mediator binnen arbeidsverhoudingen. 

Succes ligt opgesloten in de menselijke verhoudingen en de interactie, dat is het motto van Peter. Hij is jarenlang betrokken geweest bij diverse Cao tafels, het gaat daar slechts zeer ten dele om de inhoud en vooral om de intentie en de wil om tot samenwerking en resultaat te komen, zo heeft hij  ondervonden en dat geldt uiteraard niet alleen aan de Cao tafels. 
Het verbinden van mensen is in het werk, dat hij doet, zijn passie.

Peter is expert in medezeggenschap en arbeidsverhoudingen en hij werkt al meer dan 20 jaar op dat brede vlak als trainer en adviseur voor ondernemingsraden, vakbonden en directies. 

Sinds ca. 5 jaar is hij actief als (MfN) mediator; hij is gespecialiseerd als mediator binnen arbeidsverhoudingen en ook als mediator binnen familieverhoudingen.