Alten | de heer mr P.J. van Alten (Peter)

Ik werk als Register-Mediator met specialisatie op het gebied van arbeidsconflicten en zakelijke geschillen. Ik ben geregistreerd bij de Mediators federatie Nederland (MfN). Ik doe mijn werk met ontzettend veel plezier, inzet en betrokkenheid. Mensen helpen om te komen tot een oplossing voor hun conflict, dat is wat mij drijft. Ik ben oprecht geïnteresseerd in mensen en hun drijfveren. Altijd al geweest. Als arbeidsmediator help ik deelnemers te achterhalen welke belangen ze echt hebben en waarom zij zich niet gehoord of gezien voelen. Daar gaan we in een gezamenlijk gesprek dieper op in, waarna de deelnemers zich in veel gevallen weer wél gehoord voelen. Ik help op die manier de onderlinge communicatie te herstellen. Ik laat hen ook anders kijken naar het gedrag van de ander en van zichzelf. Ze ontdekken welke invloed ieders gedrag heeft op de interactie en de dynamiek tussen hen. Als mediator zet ik beide partijen in hun kracht en kunnen ze samen zoeken naar een oplossing. Daar help ik bij als onpartijdige Mediator. Die onpartijdige en integere rol als Mediator past heel goed bij mij als persoon. Ik heb volgens andere mediators een natuurlijk gevoel voor verhoudingen en ontdek meestal snel waar de pijn zit in een conflict. 

Vertrouwenspersoon

Ik werk ook als extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit. Ik ben ingeschreven in het landelijke register voor vertrouwenspersonen (LVV). Ik ben aangesteld als extern vertrouwenspersoon voor een aantal grote organisaties door heel Nederland (een beursgenoteerde vennootschap, in het onderwijs, voor semipubliekrechtelijke organisaties en een maatschappelijk relevante beroepsorganisatie in Nederland).

Juridisch adviseur

Van belang hierbij om te weten is dat ik ook als zelfstandig juridisch adviseur werk, gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Die kennis en ervaring op het gebied van het arbeidsrecht helpen me enorm bij het benaderen van allerlei situaties of arbeidsconflicten. En bij het opstellen van juridische documenten als dat nodig mocht zijn. 

Lid klachtencommissie

Verder werk ik al jaren als lid van een klachtencommissie in de zorg en ben ik plaatsvervangend voorzitter van die commissie. Als jurist ben ik direct betrokken bij het opmaken en formuleren van de beslissingen van de commissie.  

Opleidingen psychologie

In mijn werk komen veel psychologische aspecten aan bod. Om die reden heb ik arbeidspsychologie gestudeerd, en wel het onderdeel gezondheidspsychologie met als specialisatie burn-out. Daarna heb ik een start gemaakt met de universitaire studie toegepaste psychologie, waarmee ik bepaalde (belemmerende) gedragspatronen, overtuigingen en/of problematieken in conflicten kan benaderen of desgewenst inzichtelijk kan maken.  

Peter van Alten is werkzaam in o.a.:

Zuid-Holland: Zoetermeer, Spijkenisse, Rotterdam, Leiden, Gouda, Gorinchem, Dordrecht, Den Haag, Delft, Alphen aan den Rijn