Enckevort | mevrouw mr P.A. van Enckevort (Petra)

Petra van Enckevort is advocaat en mediator. Zoekt u een mediator? Petra helpt u graag verder. 

Efficiënte onderhandelaar

In de functie van advocaat zijn goede communicatieve en sociale vaardigheden essentieel. Als advocaat zag en ziet Petra altijd de uitdaging om middels haar goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden tot de juiste oplossing voor een cliënt te komen. In de loop van de jaren kwam zij tot het besef dat de meeste oplossingen worden bereikt door overleg. Het voeren van gerechtelijke procedures is soms onontkoombaar, maar een oplossing zonder procedure bleek zoveel meer te brengen. In dat kader heeft Petra in 2014 haar werkzaamheden uitgebreid tot MfN-mediator. 

Petra is doortastend, betrokken en sterk in het vinden van creatieve strategieën en oplossingen. Zij heeft veel ervaring in familiemediations. Ook heeft zij een ruime ervaring en expertise als mediator in arbeidszaken, binnen semi-overheidsorganistaties en grotere landelijk opererende ondernemingen. Hierbij zet zij haar tact en praktische instelling in. Het is telkens weer haar uitdaging samen met cliënten een passende oplossing te vinden voor ontstane conflicten. Petra heeft daarbij vooral aandacht voor de wijze van communicatie en het opbouwen van vertrouwen.

Kinderen en scheiding

Vanuit haar overtuiging en wens om kinderen een stem te geven in de scheiding, volgde Petra de opleiding tot gecertificeerd KIES-omgangsbegeleider. In dat kader biedt zij kinderen die betrokken zijn bij een scheiding de mogelijkheid de scheiding te kunnen begrijpen en te leren beter met hun ouders te communiceren.

Maatschappelijke belangstelling

Naast haar interesse en passie voor het recht is Petra maatschappelijke betrokken; zij draagt op verschillende manieren haar steentje bij, o.a. als lid van de RvT bij Bibliocenter en van de RvT van de Stichting Groen Licht, een vrijwilligersorganisatie die mensen helpt om te participeren in onze maatschappij.

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog