de heer W.J.F. Brackenhoff (Pim) - Trainer - Merlijn Groep

Brackenhoff | de heer W.J.F. Brackenhoff (Pim)

Pim is een trainer-coach die in 1981 met het trainen van ondernemingsraden is begonnen. Daarnaast coacht hij individuen en teams in alle lagen van de organisatie, profit, non-profit en overheid. Die ervaring geeft hem de mogelijkheid om een situatie van verschillende kanten te bekijken en daardoor grondig te analyseren.
Een kritische ondernemingsraad die een goede relatie met de achterban heeft ziet hij als een onmisbaar element in de bedrijfsvoering. Werknemers zijn bij uitstek de deskundigen in hun eigen werk en Pim is in staat om met creatieve werkvormen deze deskundigheid om te zetten in praktische, hanteerbare plannen richting bestuurder.
Naast de inhoud is de wijze waarop ideeën en plannen worden gepresenteerd en gecommuniceerd van het allergrootste belang, in de ondernemingsraad zelf, met de achterban en met de bestuurder. Mensen met een open geest naar elkaar leren luisteren en het vinden van de juiste toon is een kwaliteit van Pim die hij ook als economie docent in het middelbaar en hoger onderwijs en ook als koor- en orkest dirigent sterk heeft ontwikkeld.
Pim traint en coacht ondernemingsraden en werknemers in alle sectoren, maar het zwaartepunt ligt bij 'mensen die met mensen werken' zoals de gezondheidszorg, thuiszorg, verslavingszorg, kinderopvang en psychiatrie en 'mensen werkzaam in de kunsten'.