De heer Linck - Coach - Merlijn Groep

Linck | de heer drs W.A.H. Linck (Pum)

Pum werkt als trainer, adviseur en coach op het gebied van medezeggenschap en arbeidsrelaties. Hij combineert daarin praktische ervaring als OR-lid in diverse organisaties en theoretische kennis opgedaan tijdens zijn studies sociale wetenschappen en management van personeel en organisatie.

Naast dat hij een lange ervaring heeft in het begeleiden en adviseren van ondernemingsraden heeft hij ook ruime ervaring in het adviseren van bestuurders bij medezeggenschapsvraagstukken.

Gedurende zijn dienstverband bij de Baak was hij gedurende een aantal jaren programmamanager van de conferentie ontwikkelingen in de Nederlandse arbeidsverhoudingen'. Hierdoor heeft hij een brede kijk ontwikkeld op medezeggenschap en arbeidsrelaties