Dhr. Stroop - Mediator - Merlijn Groep

Stroop | de heer M. Stroop (René)

De heer M. Stroop MA, René, 1956 (personeelsmanagement, psychologie) was tot 1989 werkzaam in alle disciplines van het P&O vakgebied. Als organisatie- adviseur en veranderkundige geeft hij begeleiding aan veranderingsprocessen. In 2001 is hij een eigen mediationpraktijk gestart, gericht op het voorkomen, hanteren en oplossen van lastige werksituaties. Naast het uitvoeren van mediations o.a. voor de rechtbank Breda, Middelburg en Den Bosch, doet hij aan teamvorming en verzorgt hij cursussen/trainingen in het adequaat omgaan met arbeidsconflicten, agressie en geweld en werkstress. Zo nodig en mogelijk denkt, adviseert, coacht, communiceert en mediate hij op een uitdagende wijze. Hij doet dat ook als trainer/coach van midden- en lange afstandslopers.