Schütt | de heer drs R.J. Schütt (Rob)

Na het doorlopen van de middelbare school periode te Ede (Veluwe) ben ik gaan studeren in Amsterdam. In deze laatste periode heb ik naast de studie Mens- en Maatschappijwetenschappen eveneens Bestuurskunde gedaan. Mijn eerste banen na mijn studie waren als docent in het Middelbaar Beroepsonderwijs. Vervolgens heb ik in deze periode de Master Practitioner NLP afgerond alsmede de NLP coachingsopleiding. Vanuit mijn docentschap heb ik vervolgens de overstap gemaakt naar mijn huidige functie van traineradviseur. Vanuit deze functie richt ik mij in het bijzonder op het trainer, begeleiden en adviseren van ondernemingsraden en directies; de thema's waarvoor ik door voornoemde groepen wordt gevraagd variëren van management developmenttrajecten voor leidinggevende, ontwikkelingstrajecten voor ondernemingsraden tot en met conflictmanagementtrajecten.