Dhr. v. Oosten - Trainer - Merlijn Groep

Oosten | de heer R.H.J. van Oosten (Rob)

Rob van Oosten: trainer, coach, mediator.
Rob is jarenlang in diverse functies werkzaam geweest bij de vakbeweging en in de Jeugdhulpverlening. Voor de vakbeweging is hij werkzaam geweest als beleidsmedewerker collectieve en individuele belangenbehartiging, opleider in organisaties en manager opleidingen.

Hij heeft trainingen ontworpen en uitgevoerd voor medezeggenschapsorganen binnen de gezondheidzorg en de overheid. Daarnaast heeft hij diverse projecten opgezet en begeleid. Vanaf 2004 is hij als zelfstandige werkzaam en heeft een eigen bureau voor training, coaching en mediation. Zijn credo is: kwaliteiten van mensen moeten beter benut worden waardoor zij betere prestaties leveren en meer plezier houden in hun werk. Zijn inspiratie haalt hij uit zijn betrokkenheid bij mensen in hun werk en arbeidsverhoudingen.

Rob is naast zijn eigen bureau, werkzaam als adviseur bij de vakbond in de zorgsector en de overheid en lid van commissies sociale begeleiding. Zijn kwaliteiten zijn flexibiliteit, resultaat gericht en innoverend werken.
Rob is te bereiken via 06 51971133

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog