Lesage-den Hollander | mevrouw mr J.R.C. Lesage-den Hollander (Roelfina)

Mr. Roelfina Lesage - den Hollander heeft na het atheneum (HBO)-opleidingen gevolgd in management, salarisadministratie en personeelszaken. Vervolgens heeft zij aan de Open Universiteit de studie Nederlands Recht gevolgd en afgerond. Zij heeft sinds 1996 een brede werkervaring op verschillende vlakken opgedaan, ook in het buitenland. Daardoor heeft zij een breed blikveld en een groot inlevingsvermogen verworven.

In 2006 startte zij haar eigen bedrijf waarbij zij zich met name richtte op het personen- en familierecht, naast het arbeidsrecht. Zij ontwikkelde zich hierbij van nature ook in de richting van mediation. Als mediator heeft zij zich gespecialiseerd in familie- en arbeidsmediations. De basisopleiding mediation evenals de specialisatieopleiding arbeidsmediation heeft zij bij Merlijn gevolgd.

Inmiddels begeleidt zij vele mediations per jaar. Naast MfN register familiemediator is zij geregistreerd bij de Raad voor Rechtsbijstand. Verder treedt zij op als rechtbankmediator bij de Rechtbank Overijssel, locaties Zwolle en Almelo. Voor de Merlijn Groep verzorgt mr. Roelfina Lesage-den Hollander de basisopleiding tot MfN registermediator en de specialisatieopleiding Familiemediation. Tevens is zij instituut assessor bij Intop, de organisatie die de assessments afneemt benodigd voor registratie bij de MfN. Daarnaast is zij partner van de Merlijn Advies Groep, onderdeel van de Merlijn Groep. 

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog