Kartner | mevrouw R. Kartner (Rosalie)

Rosalie heeft een achtergrond als communicatieadviseur en bestuursondersteuner. Sinds 2017 richt zij zich op haar passie, ontwikkeling van mensen, en heeft zij opleidingen gevolgd tot transformationeel coach en mediator. 

Sinds 2019 heeft zij haar eigen praktijk voor mediation en coaching. 

‘Een oplossing voor conflict ligt in herstel van verbinding’ 

Een conflict gaat vaak meer over relaties dan over kwesties. In mediation is (herstel) van verbinding tussen mensen dan ook mijn drijfveer. Ik ga op zoek naar het haakje, waarbij mensen weer in verbinding kunnen komen met zichzelf en de ander, hoe heftig emoties ook zijn. Door die emoties werken opent deuren naar duurzame oplossingen. Mediation voor mij is dan ook meer dan het vinden van een oplossing voor een kwestie. Ik werk aan de kwestie en de mens.

Mijn kracht is duidelijkheid scheppen, in keuzeprocessen of in situaties van onzekerheid en verandering. Ik ben scherp op het proces en de verstandhoudingen, bewaak en stimuleer eigen regie en inbreng en spoor aan tot beweging, teneinde gezamenlijk stap voor stap verder te komen. 

Specialismen