Dhr. van Zijp - Partner - Merlijn Groep

Zijp | de heer R.M.J. van Zijp (Roy)

Roy van Zijp heeft rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Na zijn afstuderen heeft Roy diverse uiteenlopende functies bekleed bij banken, verzekeraars en pensioenfondsen.
Roy ziet het als zijn belangrijkste taak om medezeggenschap in organisaties op de kaart te zetten en er voor te zorgen dat ondernemingsraden een wezenlijke bijdrage leveren.
Daarbij gaat het er om niet tegen de bestuurder te zijn maar met de bestuurder resultaten te boeken.

Zijn motto is: "Medezeggenschap niet omdat het moet, maar omdat je er wat aan hebt". Dit er aan hebben moet naar zijn opvatting zowel gelden voor de werknemers van een organisatie als voor de organisatie zelf, maar ook voor de leden die zitting nemen in de ondernemingsraad. Je moet als ondernemingsraad vooral ook het gevoel hebben dat het vele werk dat je verricht ook daadwerkelijk nut heeft.
Dit heeft hij in praktijk gebracht toen hij zelf gedurende enkele jaren voorzitter van de ondernemingsraad van het pensioenfonds van zorg en welzijn was. Daarnaast geeft hij veel adviezen aan organisaties op het gebied van verbeteren van hun processen. Hij is bovendien goed thuis in ontslagzaken.

Roy geeft ook pensioencursussen aan ondernemingsraden. Zeker gelet op de grote veranderingen die er gaan plaatsvinden op dit gebied is het belangrijk om als ondernemingsraad goed op de hoogte te zijn.
 

Hebt u vragen dan kunt u Roy van Zijp bereiken via 06 45 54 45 06 of via info@merlijnmedezeggenschap.nl

Specialismen