Hor | mevrouw S. van der Hor (Sandra)

Sandra van der Hor is sinds 2009 een zelfstandig ondernemer en werkzaam voor diverse opdrachtgevers als extern gecertificeerd vertrouwenspersoon, consultant en trainer. Zij heeft hiervoor diverse gecertificeerde opleidingen afgerond en volgt elk jaar tal van bij- en nascholingen.

Ervaring en aanpak

Sandra heeft in diverse bedrijfsculturen jarenlange ervaring als extern gecertificeerd vertrouwenspersoon, register case manager verzuim, trainer en re-integratie consultant.

Sectoren en organisaties waar zij o.a. voor en mee gewerkt heeft zijn:  Rijksoverheid, Gemeenten, UWV, MKB, zorg, onderwijs, industrie, verzekeraars.

Deze ervaring in combinatie met een mensgerichte aanpak stellen haar in staat om situaties met een helicopterview te bekijken en benaderen en de belangtegenstellingen niet uit het oog te verliezen.

Op basis van haar ervaring op het terrein van preventie en verzuim geeft zij trainingen en presentaties en leidt ze intervisie bijeenkomsten.

Verzuim en (psychosociale) arbeidsbelasting hebben raakvlakken, daarom maakt zij zich hard voor het signaleren en de aanpak hiervan. Daarmee kun je in veel gevallen serieuze en langdurige problematiek voor werknemers en werkgevers voorkomen.

Door haar veelzijdige ervaring is zij in staat op beleidsniveau mee te kijken en denken. Vanuit samenwerking praktische en tastbare resultaten bewerkstelligen waar iedereen achter kan staan! Mensen typeren haar als betrouwbaar, praktisch, doortastend en gedreven. Als extern gecertificeerd vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit heeft zij al talloze gesprekken gevoerd en mensen kunnen bijstaan.

Zij vindt het fijn te merken dat er in steeds meer organisaties besef komt dat ongewenste omgangsvormen en integriteitschendingen overal kunnen voorkomen, dat je je ogen er niet voor moet sluiten en dat je als organisatie zorg dient te dragen voor een veilige werkplek en iedereen er van bewust maakt dat zij er aan kunnen bijdragen om die veilige werkplek te creëren.

Gaat het over preventie, gedrag en mensen, en ben je op zoek naar een extern gecertificeerd vertrouwenspersoon, consultant, trainer of case manager verzuim? 

Dan ben je bij Sandra aan het juiste adres!