Sien Smeets - Partner - Merlijn Groep

Smeets | mevrouw mr S. Smeets (Sien)

Sien richt zich in haar werk op structurele werkbare oplossingen. Soms is dat een procedure, maar veel vaker worden deze oplossingen op andere manieren gevonden. Vanuit deze overtuiging heeft Sien haar werkzaamheden in 2014 uitgebreid als MfN-mediator. Sien weet met behulp van goede gesprekstechnieken de juiste vragen te stellen en brengt daarmee rust in vaak ingewikkelde (juridische) processen. Sien is daadkrachtig en doelgericht. Een conflict gaat ze niet uit de weg en ze laat niet los, voordat een bevredigende oplossing is bereikt. Sien kan een complexe juridische situatie goed inschatten en gemakkelijk uitleggen. Ze behandelt als advocaat en mediator complexe vraagstukken waar ondernemers en burgers mee te maken krijgen bij echtscheiding, overlijden en conflicten in samenwerkingsverbanden.

Maatschappelijke belangstelling

Sien heeft een passie voor onderwijs en (gezondheids)zorg. De behoefte om kennis en ervaring op te doen buiten de juridische wereld groeide. Zij was vice-voorzitter en is lid van een Raad van Toezicht van een onderwijskoepel voor primair onderwijs in Venray en Nijmegen. Met de kennis en ervaring vanuit deze functie treedt zij ook met regelmaat op als mediator bij geschillen in de sector basisonderwijs. Ook is zij lid van de RvT bij VieCuri Medisch Centrum en lid van de Klachtadviescommissie van de Raad voor de Kinderbescherming en een aantal andere instellingen in de zorg.

We kunnen Sien gerust typeren als een duizendpoot, die zich snel nieuwe kennis eigen maakt. Als ondernemer weet zij wat ondernemers beweegt en krijgt zij zonder moeite inzicht in een (financiële) situatie. Als advocaat weet zij wat burgers beweegt. Al deze kennis maakt dat Sien haar cliënten snel tot oplossingen krijgt.

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog