Sien Smeets - Partner - Merlijn Groep

Smeets | mevrouw mr S. Smeets (Sien)

mr. Sien Smeets startte haar carrière in 2003 bij het voormalig Bureau Rechtshulp als jurist, waar zij zich specialiseerde in het arbeidsrecht en sociale zekerheid alsmede in het bestuursrecht (milieurecht en ruimtelijke ordening). In 2004 werd zij beëdigd tot advocaat. Sinds 2008 is Sien mede- eigenaar van Het Wetshuys Advocaten en Mediators BV. Zij voert als advocaat en MfN- mediator een brede, doch gespecialiseerde praktijk, welke zich met name richt op het arbeidsrecht, sociale zekerheid, familierecht erfrecht en bestuursrecht. Tevens wordt zij regelmatig ingeschakeld als extern vertrouwenspersoon.

Sien richt zich in haar werk op structurele werkbare oplossingen. Soms is dat een procedure, maar veel vaker worden deze oplossingen op andere manieren gevonden. Vanuit deze overtuiging volgde Sien de basisopleiding tot MfN- registermediator en de specialisatieopleiding MfN- familiemediator bij Merlijn. Sindsdien heeft zij reeds vele cliënten op verschillende manieren bijgestaan om tot een voor hen optimale oplossing te komen. Sien is lid van de Nederlandse Vereniging Familiemediators, de Vereniging Arbeidsmediation, de Nederlandse Vereniging Van Mediation Advocaten, de Nederlandse Vereniging van Mediators in Strafzaken, de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht, de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen, de Vereniging Toezichthouders Onderwijsinstellingen en staat als advocaat en mediator ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Sien heeft een passie voor onderwijs en gezondheidszorg. Zij is vice-voorzitter en lid van een Raad van Toezicht van een onderwijskoepel voor primair onderwijs in Venray. Met de kennis en ervaring vanuit deze functie treedt zij ook met regelmaat op als mediator bij geschillen in de sector basisonderwijs. Vanuit haar overtuiging en wens om kinderen een stem te geven in de scheiding, volgde Sien de opleiding tot gecertificeerd KIES-omgangsbegeleider. In dat kader biedt zij kinderen die betrokken zijn bij een scheiding de mogelijkheid de scheiding te kunnen begrijpen en te leren beter met hun ouders te communiceren.

Tenslotte is Sien lid van de Examencommissie Beroepsopleiding Advocatuur op de onderdelen Jaarrekeninglezen, Familierecht, Arbeidsrecht, Sociale Zekerheid en Arbeidsrecht. Onlangs werd zij benoemd tot Lid van de Bezwarenadviescommissie van de Raad voor de Kinderbescherming.

Het voorgaande lezende kan gerust gesteld worden dat Sien kan worden getypeerd als een duizendpoot. Zij maakt zichzelf snel nieuwe kennis eigen. Als ondernemer weet zij wat ondernemers beweegt en krijgt zij zonder moeite inzicht in de (financiele) situatie. Als advocaat weet zij wat burgers beweegt. Al deze kennis maakt dat Sien haar clienten snel tot oplossingen krijgt.

 

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog