Boon | de heer drs J.V. Boon (Sjaak)

Sjaak Boon (1957) is afgestudeerd als gezondheidswetenschapper aan de Universiteit van Maastricht. Hij heeft lang in de (geestelijke) gezondheidszorg gewerkt. Eerst als sociaal psychiatrisch verpleegkundige in de wijk, later als adviseur van een Raad van Bestuur. Vanaf 2012 tot en met 2018 was hij, naast het werk zelfstandig adviseur en OR-trainer, hoofddocent bij de Hogeschool van Amsterdam. Vanuit de Hogeschool heeft hij met twee collega’s het boek ‘Psychische kwetsbaarheid, belicht vanuit het sociaal psychiatrisch perspectief’ gepubliceerd. Het centrale thema is het ontstaan van psychische kwetsbaarheid in relatie tot omstandigheden in de samenleving.

Sjaak is vanaf 2005 zelfstandig adviseur en trainer. Hij is sinds 2004 OR-trainer bij Merlijn Medezeggenschap. Hij heeft veel ervaring opgedaan met het trainen van ondernemingsraden van diverse organisaties: van ziekenhuizen en welzijnsinstellingen tot productiebedrijven en groot winkelbedrijven.

Sjaak begeleidt en traint ondernemingsraden bij het planmatig oplossen van vraagstukken op het gebied van medezeggenschap, organisatievraagstukken, samenwerking en realisatie van nieuwe initiatieven. Medezeggenschap gaat wat hem over participatie ‘van onderop’, erkenning en respect voor ieders rol en last but not least voorkomen van uitsluiting van de medewerker.

Sjaak is blij te kunnen behoren tot het netwerk van Merlijn Medezeggenschap. Een groep gedreven professionals waar hij op inspirerende wijze mee kan samenwerken. Waar kennis kan worden gedeeld. Waar samen kan worden gezocht naar oplossingen voor complexe vraagstukken.

Sinds 2017 is Sjaak gecertificeerd als Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen.

Sjaak Boon is werkzaam in o.a. :

Noord-Holland: AlkmaarAmstelveen, Amsterdam, Bussum, Den HelderHaarlem, Heerhugowaard, HilversumHoornPurmerend, Zaandam, Zaanstad