Tanja Dohmen-partner-Merlijn Groep

Dohmen | mevrouw bc. T. Dohmen (Tanja)

Tanja Dohmen is als mediator actief bij echtscheidingen, en bij conflicten die zich afspelen in de buurt, in familierelaties, in werk en in organisaties in het algemeen.

Zij heeft tijdens de mediation ook oog voor de sociale en maatschappelijke gevolgen van het conflict voor partijen. Mediation is meer dan het oplossen van een conflict. Partijen komen elkaar na de mediation ook nog tegen en wellicht zijn er financiële gevolgen die haar advies relevant maken.

Tanja Dohmen is ook werkzaam als maatschappelijk werker. Ze kan ondersteuning bieden of doorverwijzen als het gaat om psychosociale hulpverlening en schuldhulpverlening.

Tanja Dohmen werkt samen met een netwerk van mediators en professionele dienstverleners, zoals advocaten, 1ste-lijns psychologen, fiscalisten en maatschappelijk werkers om er zo voor te zorgen, dat haar klanten het best mogelijke advies krijgen.

Sinds 1992 is zij werkzaam als maatschappelijk werker in de welzijnsector bij diverse werkgevers.

Haar werkgebied is omgeving Zwolle.

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog