Hermans | mevrouw T.B.A. Hermans (Thea)

Ruim 40 jaar ben ik in het onderwijs werkzaam geweest als docent Frans, directielid en lerarenopleider. In al deze rollen en taken ben ik steeds gericht geweest op het ontwikkelen en vergroten van de zelfkennis en daaraan verbonden de zelfsturing van leerlingen, studenten, medewerkers, cliënten en mezelf enerzijds en het ontwikkelen van inhoudelijke programma’s anderzijds. Hiertoe heb ik diverse aanvullende opleidingen gevolgd, waaronder de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement, Supervisor in het onderwijs en de ZKM opleiding Reflection & Action. Ik ben geregistreerd ZKM-coach en tevens inzetbaar als supervisor en werkbegeleider/sparringpartner.

Door mijn opleiding en achtergrond ben ik in staat coaching ook in het Frans en in het Engels te verzorgen in de categorieën: 

-personal coaching

-burn-out/stress

-re-integratie

Mijn stijl van werken wordt door cliënten vaak omschreven als: betrokken, empathisch, direct en vasthoudend.

De kernvraag bij mijn coaching is: Wie ben ik, wie wil ik zijn, wat weerhoudt me om te worden wie ik ben, en hoe word ik wie ik ben?

De ZelfKennisMethode (ZKM) is een gestructureerd, intensief, betrekkelijk kort durend traject (10 tot 12 uur),gebaseerd op je eigen levensverhaal, dat op systematische wijze iemands levensthema’s en motieven /drijfveren zichtbaar maakt en hoe deze doorwerken in je huidige leven en werk. De ZKM is een wetenschappelijk onderbouwde methode, afkomstig uit de narratieve psychologie en richt zich op de onderste laag van de ‘ijsberg van McClelland’, de kern van reflectie en ‘triple loop learning’. Het zelfonderzoek kan voldoende zijn om zelf wending te geven aan jouw leven of als startpunt dienen voor verdere begeleiding.

Specialismen