van Rijn- Sillen | mevrouw M.B.J.T. van Rijn- Sillen (Trix)

Mevr. M.B.J.T. Sillen (Trix) een zeer ervaren Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen & Integriteit en mediator in arbeidszaken. Zij heeft veel ervaring in het oplossen van conflicten tussen werkgevers en zieke werknemers. 

Zij begeleidt ook veelvuldig disfunctionerende werknemers en (management) teams/directies binnen een organisatie. Door haar jarenlange ervaring weet zij dat onzekerheid in organisaties of teams maar al te vaak leidt tot weerstand. Met een scherp oog voor onderlinge verhoudingen en afhankelijkheden levert zij een professionele bijdrage om partijen een luisterend oor te bieden en gezamenlijk naar een oplossing toe te werken. Haar kracht ligt in het spel van overleggen en onderhandelen; door ruimte te scheppen weet zij het speelveld van mogelijke oplossingen te vergroten. Trix ziet de verschillen maar zoekt bewust naar de overeenkomsten. Hierdoor heeft zij een (trans formatieve) methode ontwikkeld, die erg effectief is gebleken en goede resultaten geeft. 

Trix heeft haar praktijk zo ingericht dat cliënten te alle tijden 24 uur per dag contact op kunnen nemen en dat de mediations altijd binnen een relatief korte periode van enkele weken kunnen worden afgerond. Vertrouwelijke gesprekken en mediations worden in 3- talenig aangeboden, Nederlands, Duits en Engels. 

Motivatie & Drive 

Waarom is Trix zo’n groot voorstander van een Externe Vertrouwenspersoon: 

De rol van vertrouwenspersoon is intern vaak moeilijk te combineren met andere functies. Een interne vertrouwenspersoon die binnen de organisatie meerdere "petten" op heeft kan daardoor de "schijn wekken" onvoldoende neutraal te zijn. Daarom is het een goede optie een externe vertrouwenspersoon in te schakelen. Als vertrouwenspersoon staat zij neutraal naast je, luistert ze naar je verhaal en samen zoeken jullie naar mogelijke oplossingen.

 

Waarom is Trix zo’n groot voorstander van mediation? 

Er zijn verschillende manieren van conflictoplossing. Bij procederen beslist de rechter en wordt gewonnen of verloren. Bij onderhandelen win je niet volledig en verlies je niet volledig, maar is sprake van een compromis. 

Bij een goed gesprek of een goede mediation is sprake van een win win situatie: een resultaat waarmee beide partijen tevreden zijn. 

De motivatie ligt in het her verbinden van mensen en ’t gezamenlijk zoeken naar overeenkomsten.

Trix van Rijn- Sillen is werkzaam in o.a. :

Limburg: HeerlenMaastrichtRoermondSittardVenloVenray, Weert