Coorn | de heer W.R. Coorn (Willem)

Willem Coorn heeft ruim 30 jaar klantmanagementervaring in het internationale bedrijfsleven en bij het om buigen van conflicten naar een win-win situatie. Dit betekent verbinding maken, in gesprek gaan, tot de kern van het probleem komen, de angel eruit halen en daarmee vertrouwen opbouwen en samen oplossingen formuleren die duurzaam zijn. Deze kwaliteiten dragen bij aan opbouwen van een duurzame klantrelatie bij bedrijven en bij het inspireren van het individu.

Als zakelijk mediator & adviseur richt hij zich op bemiddeling, training en advisering. Zijn aanpak is erop gericht om organisaties proactief te maken richting klanten. Het vroegtijdig signaleren van klachten en conflicten leidt tot proactieve oplossingen. Daarmee levert u toegevoegde waarde aan uw klanten en daardoor zal het vertrouwen in uw organisatie toenemen. Vergelijkbaar met het mediation proces, is het verbeteren van de communicatie de sleutel naar het succesvol afstemmen van wederzijdse belangen. Van “conflict” naar “win-win”.

Als gespecialiseerd familiemediator is hij instaat om de dialoog weer op gang te krijgen. Een conflict geeft spanning en dat vermindert het vermogen tot reflectie en creativiteit. Die vaardigheden zijn juist nodig bij het oplossen van het conflict.

Vanuit de dialoog ontstaat een gemeenschappelijk verhaal en dat maakt de weg vrij voor het zoeken naar oplossingen die daarbij passen.

Willem heeft een breed netwerk van mediators en professionele dienstverleners om ervoor te zorgen dat zijn klanten een op maat mediation/advies krijgen.

Specialisaties:

  • Familiemediation
  • Zakelijke mediation & Advies
  • Arbeidsmediation
  • Zakelijke Conflictbemiddeling
  • Zakelijk advies en training Integraal Klantmanagement.

Specialismen