Dhr. Hendrickx - Partner - Merlijn Groep

Hendrickx | de heer W.G.W.M Hendrickx (Wouter)

Wouter Hendrickx (1948) is mediator, onderhandelaar en contractbeoordelaar en gespecialiseerd in het helpen oplossen van zakelijke kwesties. Hij heeft veel ervaring in het bedrijfsleven, in het bijzonder in IT gerelateerde projecten en medezeggenschapsactiviteiten.

Hij is vooral actief in business en corporate mediation en arbeidsmediation.

Een bijzondere specialiteit is begeleiding van medezeggenschapsorganen bij reorganisaties en/of downsizing van de organisatie.

Tijdens zijn werk heeft hij een reputatie opgebouwd in het uit het slob trekken van gestrande grote projecten en daarbij partijen (opnieuw) bij elkaar brengen die daarvoor met elkaar overhoop lagen. Wat hem de meeste voldoening geeft is als de in de tijd steeds veranderende verwachtingen van betrokken belanghebbenden toch succesvol kunnen worden verwezenlijkt.

In zijn rol als contractbeoordelaar ondersteunt hij clienten bij het beheersen / managen van de aan grote projecten gerelateerde business risico’s.

Naast mediation, vervult hij ook rollen als onafhankelijk voorzitter, moderator en adviseur wanneer partijen op korte termijn een oplossing willen bereiken.

Wouter Hendrickx werkte ruim 35 jaar in diverse management- directierollen (zowel binnen Nederland als internationaal) voor diverse IT bedrijven zoals, het computercentrum van de Bondsspaarbanken, VOLMAC, KPMG en de Cap Gemini Group en heeft in die periode ook veel ervaring opgedaan binnen de medezeggenschap. Sinds 2014 is hij zelfstandig ondernemer, adviseur, mediator en executive coach.

Hij is daarnaast lid van het Verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds van Capgemini.

Wouter Hendrickx is werkzaam in o.a. :

UtrechtAmersfoortHouten, IJsselstein, Maarssen, Nieuwegein, SoestUtrecht, Veenendaal, WoerdenZeist

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog