Best | mevrouw Y.J. de Best (Yolande)

Yolande de Best is sinds 2006 register-mediator. Ze heeft een grote ervaring in familiezaken. Daarnaast heeft ze – na een specialisatie opleiding Mediation in Strafzaken – mogen meedraaien met de pilot Mediation in Strafzaken, die sinds 2013 bij zeven rechtbanken loopt.

Sinds die tijd is ze bij vele tientallen strafzaken als mediator opgetreden, vooral bij de Rechtbank West-Brabant/Zeeland. Haar eigen mediation praktijk is sinds 2010 gevestigd in Barneveld.

Yolande de Best is, naast mediator, ook pedagoog en schrijvend journalist. Jarenlang was ze onder meer hoofdredacteur van Ouders van Nu en Groter Groeien. Ze schreef diverse succesvolle boeken over scheiden en familierelaties.

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog