Medezeggenschap

Full service partner in de medezeggenschapspraktijk

Merlijn Medezeggenschap staat voor een full service concept van dienstverlening. Het staat tevens voor het kennis- en ontwikkelplatform voor de Merlijn-partners zelf. 

Visie

Medezeggenschap is het hart van goed en duurzaam ondernemerschap. In medezeggenschap zijn jaren van kennis en ervaring met de organisatie verzameld. Die kwaliteiten maken medezeggenschap bij uitstek geschikt als eerste medespeler bij besluitvorming over mens en bedrijf. Dát maakt medezeggenschap mede-zeggenschap.

Doel

Doel van Merlijn is de mede-zeggenschap verder te stimuleren tot het innemen van die positie.  Daarnaast wil Merlijn de leden in hun persoonlijke groei versterken, waardoor hun mede-zeggenschapsloopbaan een wezenlijk onderdeel wordt van de ontwikkeling van hun individuele competenties.

Middelen

Merlijn Medezeggenschap maakt deel uit van het netwerk van de Merlijn Groep. Daardoor kunnen ruim 130 professionals garanderen dat alle steun bij elke vraag onmiddellijk geleverd kan worden. Individuele  advies -, begeleiding - en opleidingsscenario’s dragen bij aan het bereiken van competentieontwikkeling. We faciliteren het (internationaal) uitwisselen van kennis en ervaring. En we innoveren door nieuwe doelen te koppelen aan eigentijdse leer- en communicatiemiddelen, zoals E-learning, blended learning en sociale media.

Flyer MMZ - Merlijn Groep

Merlijn Medezeggenschap: de klant in beeld