Maatwerktrainingen

Maatwerktrainingen door maatwerktrainers

Merlijn Medezeggenschappers ontwikkelen samen met de klant een visie over wat voor hen succesvolle medezeggenschap is en hoe een adviesbureau dat kan ondersteunen.

Daarvoor is maatwerk nodig. Elk bedrijf is uniek. Elke OR is uniek. Onze methodiek zoekt altijd aansluiting bij de dagelijkse praktijk van het moment van ontmoeting van trainer en OR, ze is gericht op groei en ontwikkeling en volgt de actuele ontwikkelingen in de relevante regelgeving, nationaal en internationaal.

In die maatwerkaanpak is er vanzelfsprekend ook ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, emancipatie, motivatie en zelfvertrouwen van ondernemingsraadsleden zelf. Zo helpen wij onervaren OR-leden op weg en brengen wij ervaren OR-leden een stap verder. Het resultaat is zichtbare groei van de rol van medezeggenschap in de organisatie en meetbare groei van invloed uitoefenen.

Onze maatwerktrainingen versterken uw vaardigheden en competenties evenwichtig en adequaat.

Merlijn Medezeggenschap Deskundigengroep

Een ondernemingsraad krijgt geregeld met grote en ingrijpende beslissingen te maken. Zo kan er sprake zijn van fusies, overnames, dreigende bedrijfssluiting of veelomvattende reorganisaties. Of van wijzigingen van het salarisgebouw, van veranderingen in de inhoud van de functies of een andere manier van leidinggeven.

Tevens kunnen er moeilijkheden of gevoeligheden zijn in de sfeer van de communicatie, die makkelijk kunnen uitgroeien tot onaangename conflicten.

Het is dan vaak lastig om als ondernemingsraad de juiste weg te vinden en de juiste beslissingen te nemen. De leden van Merlijn Medezeggenschap Deskundigengroep kunnen de ondernemingsraad deskundig en betrokken adviseren. Zowel bij vraagstukken van bedrijfsorganisatorische, juridische of financiële aard, als op het terrein van conflictbeheersing en mediation.

Visie en werkwijze:

De visie en werkwijze van Merlijn Medezeggenschap Deskundigengroep laat zich uitdrukken in drie trefwoorden:

Deskundig: Iedere deskundige van Merlijn Medezeggenschap Deskundigengroep is een expert op zijn of haar terrein en beschikt over jarenlange praktijkervaring.

Pragmatisch: De deskundige van Merlijn Medezeggenschap Deskundigengroep gaat op zoek naar de oplossing die in uw specifieke situatie het best past.

Samenwerking: De deskundige van Merlijn Medezeggenschap Deskundigengroep gaat samen met de ondernemingsraad na welke aanpak het meest passend is en stemt de werkzaamheden voortdurend met de ondernemingsraad af.

Procedure

Wij starten altijd met een kennismaking. Daar ontstaat het wederzijds vertrouwen om samen succesvol aan de slag te gaan. Tijdens die kennismaking bespreken de ondernemingsraad en de deskundige het voorliggende vraagstuk en stellen zij in onderling overleg een stappenplan vast.

Tijdig

De ervaring leert dat het voor de ondernemingsraad eenvoudiger is om zorgvuldig een deskundige te kiezen als er nog geen sprake is van grote druk. Ook lukt het doorgaans beter om samen in relatieve rust een plan van aanpak te maken dan in een periode van stress.

Dat pleit ervoor om bijtijds contact te zoeken met Merlijn Medezeggenschap Deskundigengroep. Het verplicht u tot niets: het kennismakingsgesprek is vrijblijvend.