De groei en plaats van mediation in de samenleving

Mediation heeft zich inmiddels stevig in de samenleving genesteld. In de media is het normaal geworden om te lezen of te horen dat in moeilijke situaties mediators worden ingezet. Oude verzetshaarden onder vooral rechters en advocaten zijn snel kleiner aan het worden of verdwenen. Mediation is helemaal in. Hieronder wordt toegelicht hoe dat kan.

Imago mediation

Het imago van mediation is de afgelopen decennia gestaag verbeterd. De rechtbanken hebben inmiddels allemaal een mediationbureau ingericht om mediation in rechtbankzaken zo goed mogelijk te kunnen faciliteren. Mediation is niet meer alleen een prachtig vak om te beoefenen maar ook een vak om trots op te zijn.

Positief beroepsperspectief mediator

Het beroepsperspectief voor de mediator is daarom ook sterk verbeterd. Omdat steeds meer mensen, ook al hebben ze een conflict, toch hun zaken middels mediation op een fatsoenlijke manier willen oplossen of afwikkelen. Omdat een gemiddelde mediationprocedure binnen twee a drie bijeenkomsten tot resultaat leidt. Omdat mediation daardoor veel goedkoper is dan gaan procederen: “wie procedeert over een koe betaalt er één toe”. Maar: “wie medieert over een koe, krijgt er een toe.” Als het meezit tenminste.

Toepassingsgebieden mediation

Mediation wordt inmiddels in tal van situaties en levensfasen toegepast. Op de middelbare school kunt u vaak al kennismaken met jonge mediators (peer mediation). Maar ook bij spanningen op de werkvloer, arbeids- en medezeggenschapsconflicten, familieproblemen – denk aan nalatenschappen - en echtscheidingen is mediation de normale conflictoplossingsmethode geworden. Zelfs in strafzaken wordt al enkele jaren zeer succesvol met mediation geëxperimenteerd. Het is ook geen wonder. Nederland vaart wel bij het poldermodel. En dan is in de weerbarstige praktijk mediation een uitstekende tool.

Verspreiding gedachtegoed mediation

De communicatie durven aangaan, de verheldering van de communicatie tussen mensen en het blootleggen van misverstanden die de brandstof waren voor hun conflict, is één van de essenties van mediation. Die essentie wordt nu op vele manieren opgepakt. In de verbetering van de communicatie tussen overheid en burger. Maar ook binnen organisaties heeft kennismaking met mediation ertoe geleid dat ook het management wil gaan beschikken over “mediationtechnieken” en dat meer en meer de zin wordt ingezien van het inrichten van conflictmanagementprocessen waarin het overnemen en implementeren van het gedachtegoed van mediation een minstens zo belangrijke rol speelt als mediation zelf.

Overheid en mediation

De overheid heeft mediation inmiddels op vele manieren omarmd. Op de eerste plaats draagt de overheid ten zeerste bij aan het beroepsperspectief van de mediator. De Raad voor Rechtsbijstand betaalt mediation voor mensen met een laag inkomen. Het Juridisch Loket verwijst zijn cliënten actief naar mediators.  En Rechters verwijzen procederende partijen, ook overheden en bedrijven, steeds vaker naar de mediator. Met name gemeentelijke overheden hebben gehoor gegeven aan initiatieven om dichter bij de burger te aan staan en hun ambtenaren een training “Mediationtechnieken voor de overheid” te geven, hetgeen tot verbluffende resultaten leidde in termen van verminderde aantallen bezwaar- en beroepschriften.

Nieuwe wetgeving

Als de op dit moment klaarliggende wetsvoorstellen van Minister van der Steur wet worden lijkt de kans groot dat de mediator een nog belangrijker rol gaat innemen. Als u straks met uw conflict niet eerst naar de mediator gaat, hebt u daarna bij de rechter wat uit te leggen…

Waarom NU mediator worden

Nu het wetgevingsproces nog niet is afgerond is het traject naar het MfN registermediatorschap overzichtelijk, bewezen en haalbaar. Een mooi moment om in te stappen.

Merlijn Mediation

Merlijn is een van oudste opleiders in en beoefenaars van mediation.  Onze 100 mediators hebben een centrale rol in de Merlijn Advies Groep een dochteronderneming van Merlijn.

Vacatures bij Merlijn Mediation / Merlijn Advies Groep

Bij Merlijn Mediation / Merlijn Advies Groep is plaats voor mediationtalenten als stagiaires. Meer informatie? Mail: info@merlijngroep.nl

Waarom de opleiding bij Merlijn Groep volgen?

Promotiefilm Basisopleiding tot Mediator