Mediator worden, wat is het perspectief?

Succesformule voor de mediator

Een veel gestelde en terechte vraag. Want praktiserend MfN Registermediator worden is een  hele investering. Dat kost inspanning, tijd en geld.

De methodiek van mediation is van meet af aan een succesformule gebleken. Vanaf begin jaren negentig hebben tienduizenden mensen een al dan niet erkende Mediationopleiding gevolgd bij diverse opleiders. In eerste instantie waren het vooral advocaten en psychologen die hun praktijk wilden uitbreiden met deze nieuwe dienst.

Brede doelgroep mediators

Later werd de doelgroep veel breder: er zijn medewerkers, managers en directeuren opgeleid afkomstig uit onder andere gezondheidszorg, onderwijs, overheid, bedrijfsleven en ook particulieren op persoonlijke titel. Overigens niet altijd met het doel om praktiserend mediator te worden, maar bijvoorbeeld ook om attitude en vaardigheden te implementeren in de dagelijkse werkzaamheden en/of met het oog op persoonlijke ontwikkeling.

‘Beroeps’mediators

Op dit moment staan er meer dan 3000 Registermediators ingeschreven bij de Mediationfederatie Nederland (MfN). Mediation is inmiddels niet meer weg te denken uit de Nederlandse maatschappij en wordt steeds vaker een alternatief voor juridische procedures. Dat is een proces dat expliciet door rechtbanken wordt bevorderd: eerst mediation proberen voordat er (verder) geprocedeerd wordt. We zien deze ontwikkeling bij vrijwel alle rechtsgebieden: bij echtscheiding en overige familiezaken, arbeidszaken, verzekeringskwesties, huurrecht, bestuursrecht (vooral overheid-burger), medezeggenschap etc. We zien dat ook in onze eigen praktijk. Merlijn beschikt over een netwerk van circa 100 gespecialiseerde mediators, verspreid over het land.

Conclusie beroepsperspectief mediator

Kortom: er zijn volop kansen voor startende mediators. In loondienst (het aantal mediationkantoren groeit gestaag) of als zelfstandig ondernemer. Specialisatie, netwerken en ondernemerszin zijn daarbij sleutelwoorden. Er zijn veel nuttige netwerken zoals de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMV), diverse werk- en regiogroepen en verenigingen in de verschillende specialisaties, waarbinnen de mediator zijn netwerk, kennis en ervaring kan uitbreiden.

Wat is er mogelijk bij Merlijn? Bekijk partners in opleiding.

Waarom de opleiding bij Merlijn Groep volgen?

Promotiefilm Basisopleiding tot Mediator