Wat leerde ik in de basisopleiding tot mediator?

Houding mediator

Allereerst is er aandacht besteed aan onze eigen houding. Kom ik geloofwaardig en betrouwbaar over. Zullen cliënten op basis van wat ze zien en horen met mij als mediator in zee willen gaan. Als je die vaardigheid verwerft is dat een kracht voor alles in je leven. Voor een mediator is het een voorwaarde om te kunnen functioneren.

Slagingskans van een mediation

Daarna leer je onderscheid te maken tussen zaken die wel en die niet voor mediation in aanmerking komen. Het heeft geen zin om een mediation te starten waarvan je bij voorbaat kunt inschatten dat die kansloos zal zijn. Dat is slecht voor alle partijen en beschadigt het image van mediation.

Professioneel bemiddelen

Dan komen de principes van professioneel bemiddelen en van onderhandelen aan bod. Je leert de theorie; je ziet voorbeeld films en je gaat zelf aan de slag met een casus. Zo leer je de theorie meteen toe te passen in de praktijk. Je doorloopt alle fasen van een mediation proces en begrijpt die in hun samenhang.

Standpunten en belangen

Je leert vooral hoe je partijen door hun vooringenomen standpunten heen kunt laten kijken en hoe je ze hun echte belangen kunt laten zien; van daar uit kun je ze bewegen om aanvaardbare standpunten in te nemen.

Eigen positie mediator

Je leert ook heel duidelijk je eigen positie van mediator te bewaken en niet in een rol als adviseur te vervallen bijvoorbeeld. Je leert op te treden als regisseur en stuurt en leidt het proces tot en met de overeenkomst die gesloten moet worden en op schrift gesteld.

Onderhandelen

Aan het slot van de opleiding beheers je de techniek van onderhandelen op het niveau dat de MfN vereist.

Kortom je beschikt dan over de juiste attitude, kennis en vaardigheden om als mediator aan de slag te kunnen gaan.

Waarom de opleiding bij Merlijn Groep volgen?

Promotiefilm Basisopleiding tot Mediator