Businessmediator

Businessmediation

Beknopte informatie:

Mediation vóór de gang naar de rechter; dat is het landelijk het beleid. Mediation levert substantiëleke kostenbesparingen; voorkomt imago schade en ongewenste media aandacht. Geen slappe compromissen, maar door partijen gedragen uitkomsten.

Mediation bij zakelijke geschillen. De beste oplossingen en substantiële voordelen:

  • Belangrijke kostenbesparing t.o.v. procederen
  • Oplossingen op eigen kracht en naar eigen smaak
  • Tijdwinst
  • Geen slappe compromissen, maar een uitkomst die door partijen gedragen wordt
  • Geen onnodige en vaak schadelijke media-aandacht
  • Geen reputatieschade

Business mediation vereist als mediator wel een specialist op het relevante terrein.

Business mediators hebben zicht op de cultuur en kennis van processen in de bedrijven waar ze voor optreden. Ze hebben de senioriteit om volledig geaccepteerd te worden als begeleider bij vaak gecompliceerde geschillen. Daarmee dragen ze bij aan het bereiken van haalbare en werkbare oplossingen.

Business mediation groeit.

Wij zien dat steeds meer gebruik wordt gemaakt van mediation bij zakelijke conflicten. Rechtsgang is vrijwel altijd de laatste stap. Een conflictanalyse in een vroeg stadium ligt veel meer voor de hand. Daarmee krijgt u inzicht in de kansrijkheid van een mediation aanpak en daardoor wordt daar ook voor gekozen.

Dit is een maatschappelijke trend. Het is niet vreemd dat er juist nu wetsvoorstellen klaar liggen voor behandeling in de Tweede Kamer. Deze voorstellen beogen mediation steviger te verankeren in de samenleving en tevens om de rechterlijke macht te ontlasten. Zo moeten bedrijven of zakenpartners die een conflict met elkaar hebben straks bij de rechter eerst uitleggen of mediation al is geprobeerd en zo niet dan moeten zij dat motiveren.

Bent u op zoek naar de opleiding specialisatie business mediation? Klik hier voor meer informatie
Wanneer de afstanden te groot zijn, of bij een pandemie, is online mediation een adequaat middel bij een conflict of een onderhandelingsvraagstuk dat snel opgelost moet worden. In een beveiligde en afgeschermde omgeving gaan conflictpartners, onder begeleiding van een mediator, in gesprek. Dit kan alle soorten van mediation betreffen. De Merlijngroep biedt alle mediationvormen online aan.
U zoekt een (online) mediator?