Een mediator in Assen

In Assen kunt u samenwerken met mediators van Merlijn groep. Het betreft dan gecertificeerde en ervaren mediators met voldoende specialismen om alle soorten conflicten in de regio Assen te kunnen behandelen. Een mediator in Assen werkt anders dan een advocaat. Een advocaat behartigt de belangen van één partij in een conflict. De mediator in Assen werkt met beide partijen, die hij inzicht laat krijgen in hun echte belangen; van daaruit worden mogelijkheden gevonden om tot een vergelijk te komen. Mediation in Assen leidt ook veel gemakkelijker tot acceptatie van de uitkomst, omdat partijen er zelf aan mee werkten.

Bij  de profielen van onze mediators in Assen staan hun specialismen vermeld.

Mediation in Assen

In de regio Assen wijzen rechters bij een aanvraag voor een procedure altijd eerst op de mogelijkheid van mediaton in Assen. De mediators in Assen behalen goede resultaten met hun mediation activiteit. Mediation in Assen groeit in vergelijking met rechtspraak in Assen. Rechters maken daar gebruik van en kunnen daardoor de eigen werkdruk verlagen en de burger van dienst zijn. Een mediation in Assen gaat immers veel sneller en kent veel lagere kosten dan een proces. Bovendien kan een uitspraak van de rechter nog wel eens ongunstig uitpakken voor één van beide partijen. Dan wordt het conflict in feite niet opgelost, maar blijft het bestaan.

De praktijk van mediation in Assen

Ook in Assen zijn echtscheiding en ontslag de meest voorkomende thema’s van de mediations in Assen. Maar er spelen ook andere kwesties. Geschillen waar een overheid bij betrokken is bijvoorbeeld. Of zakelijke geschillen en andere familie zaken dan echtscheiding. Al dit soort conflicten kan in Assen worden behandeld in een mediation procedure onder de regie van een mediator uit Assen. De informele aanpak van de mediator in Assen past veel meer bij geschillen waar veel emoties spelen dan de formele benadering van de rechtbank. Een omgangsregeling met kinderen na een scheiding moet een door beide partijen geaccepteerde regeling zijn. Als een rechter zoiets moet afdwingen, liggen de problemen al op de loer. Bij ontslag wordt veel gekozen voor een procedure voor de rechtbank. Daar zullen advocaten proberen elkaars cliënten van alles te verwijten.  Voor degene die ontslag krijgt werkt dat extra negatief; het versterkt het rouwproces en het maakt de weg om, weer op zoek te kunnen gaan naar nieuw werk alleen maar langer. De arbeidsmediator in Assen weet ook alles van de regels en de mogelijkheden rond ontslag en kan dat met veel minder schade voor het slachtoffer prima regelen.

Als u meer wilt weten over mediation in Assen, of als u in contact wilt komen met een mediator uit de regio Assen, bel of mail ons dan, of vul het contactformulier in, dan helpen wij u graag verder.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator