U zoekt een mediator in Emmen

In Emmen werken gecertificeerde en ervaren mediators die gelieerd zijn aan Merlijn groep mediation. Zij beschikken over voldoende specialismen om alle soorten conflicten in de regio Emmen aan te kunnen. Het verschil tussen het werk van een mediator in Emmen en van een advocaat zit in de totaal andere aanpak van mediation in Emmen. De advocaat behartigt de belangen van één partij in een conflict. De mediator in Emmen werkt met beide partijen, die hij inzicht laat krijgen in hun werkelijke belangen; van daaruit zien partijen mogelijkheden om tot een overeenkomst te komen. Partijen accepteren de uitkomsten van mediation in Emmen gemakkelijker en zullen zich ook eerder houden aan de afspraken, omdat ze die als het ware zelf hebben gecreëerd.

De specialisaties van onze mediators in Emmen zijn vermeld in hun profielen.

Mediation in Emmen

Omdat rechters tegenwoordig als beleid hebben om eerst op de mogelijkheid van mediation te wijzen alvorens te besluiten tot een procedure bij de rechtbank, zien we een groei van mediation als  aanpak nummer één bij geschillen. Dat geldt ook voor mediation in de regio Emmen. De mediator in Emmen kan heel veel zaken tot een goed einde leiden en dat scheelt de overbelaste rechtbank veel werk. De resultaten met mediation in Emmen zijn ook zodanig dat rechters graag doorverwijzen. Zij helpen daarmee de burger. Een mediation in Emmen is immers veel minder kostbaar dan een proces; het gaat sneller en je hoeft niet af te wachten wat de rechter gaat beslissen, een beslissing die niet altijd goed hoeft te vallen.

Waarover gaat mediation in Emmen

Veel mediations gaan in Emmen over echtscheiding met op de tweede plaats ontslag. Maar er spelen ook andere kwesties in de regio Emmen. Geschillen met een overheid bijvoorbeeld, overheidsmediation, of zakelijke geschillen, business mediation,  pensioenmediation, ruzies over erfenissen, familiemediation, onenigheden op het werk binnen teams of tussen teams, teammediation; de mediator in Emmen kan het allemaal tegenkomen. Door de informele aanpak van de mediator in Emmen voelen mensen zich meer partij, zijn ze actief en betrokken. Zeker als kwesties emotioneel zijn past mediation in Emmen meer dan procederen. Als er samen met de mediator in Emmen afspraken zijn gemaakt over bijvoorbeeld de omgang met de kinderen na een echtscheiding dan zal zo’n afspraak beter worden nageleefd na mediation, dan wanneer die is afgedwongen door de rechter. Ook bij ontslag speelt meestal veel emotie en kwaadheid. Kiezen voor een procedure voor de rechtbank lijkt een mogelijkheid om eens flink van je te laten horen, maar de andere partij doet dat ook en de ontslagene raakt meestal dieper in de put. Dat is contraproductief en maakt het voor degene die ontslagen wordt alleen maar moeilijker om weer op te krabbelen en naar nieuwe mogelijkheden te gaan zoeken. De mediator in Emmen die zich bezighoudt met arbeidsmediation kan alle zaken die bij een ontslag mediation in Emmen aan de orde komen prima tussen partijen regelen, zonder extra schade toe te brengen en vaak met een beter resultaat.

Als u meer wilt weten over mediation in Emmen dan kunt u ons bellen, mailen, of het contactformulier invullen. Wilt u een mediator van Merlijn in de regio Emmen spreken dan regelen wij dat voor u. Wij helpen u graag.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator