Familiemediator

Familie Mediation

Beknopte informatie:

Zeer veel mediations hebben betrekking op familiekwesties, bijvoorbeeld:

  • scheidingen waar kinderen in het spel zijn;
  • Erfeniskwesties;
  • omgang met nieuw ontstane familieverbanden.

Familiebanden

Familie krijgt u altijd samen met het gezin waarin u geboren wordt. Het gezin is kostbaar omdat de verbinding die van het bloed is. U herkent de familietrekjes in elkaar; de grappige, leuke en irritante. Het is de kring van mensen die u kennen, vaak al vanaf uw geboorte. De mensen die onvoorwaardelijk van u houden. Bloedbanden kunnen niet verbroken worden. Zelfs als u uw familie nooit meer ziet, blijft die band bestaan. Het is een gegeven dat de mensen die het dichtst bij u staan, u het hardst kunnen raken. Juist omdat u in de liefde het kwetsbaarst bent, worden die kwetsingen het diepst gevoeld.
Geen wonder dat er mensen veel aan gelegen is om die relaties gezond te houden of te maken. Als er in familieverband moeilijke of onrechtvaardige dingen gebeurd zijn, is de wens om dat ongedaan of goed te maken erg groot. U bent verbonden en wilt of moet op de een of andere manier met elkaar verder.

De meeste mediations gaan over families

Vandaar dat de meeste mediations op familiegebied plaatsvinden: samen met de ander – of anderen – aan tafel gaan zitten en met hulp van een neutrale mediator zaken uitpraten en samen naar oplossingen zoeken die een toekomst mogelijk maken. Het best is dat te herkennen in een scheiding waar kinderen bij betrokken zijn, en waar men ook na de scheiding een groot gezamenlijk belang heeft in het welzijn van de kinderen met wie beide partners bloedbanden hebben. Dat vraagt om een proces waarin de partnerrelatie wordt afgesloten, maar waar die andere relatie – van collega-ouders – tot de dood blijft bestaan in de gezamenlijke liefde voor de kinderen.
Het kan ook zijn dat relaties op scherp komen te staan na bijvoorbeeld het overlijden van ouders, waarbij tijdens het proces van de verdeling van de erfenis oud zeer boven komt. Of daar waar gezinnen samengevoegd worden in het bouwen van nieuwe relaties na een scheiding. Het is dan soms (te) moeilijk om met wederzijds respect de tradities en gewoontes uit de oude systemen een plek te geven in de nieuwe familieverbanden. Hoe krijgt u het voor elkaar om loyaal te blijven met zoveel verschillende belangen? Ook dan kan het prettig zijn om een neutrale derde te vragen te mediaten om niet te eindigen in een machtsstrijd en een nieuwe scheiding. Zestig procent van de tweede en volgende relaties loopt vast omdat het teveel aanpassing vraagt of er weinig tijd is voor elkaar, of de oude partnerrelaties niet goed zijn afgesloten, of omdat de afspraken tussen al die betrokken ouders niet te verenigen lijken.

Bent u op zoek naar de opleiding specialisatie familiemediation? Klik hier voor meer informatie
Wanneer de afstanden te groot zijn, of bij een pandemie, is online mediation een adequaat middel bij een conflict of een onderhandelingsvraagstuk dat snel opgelost moet worden. In een beveiligde en afgeschermde omgeving gaan conflictpartners, onder begeleiding van een mediator, in gesprek. Dit kan alle soorten van mediation betreffen. De Merlijngroep biedt alle mediationvormen online aan.
U zoekt een (online) mediator?