Op zoek naar een mediator in Emmeloord

U bevindt zich in een conflictsituatie, een dreigende echtscheiding misschien; u weet van conflicten die niet voor de rechter komen, maar worden aangepakt met de hulp van een mediator, zoiets wilt u ook. Dus op zoek naar mediators in de omgeving van Emmeloord. In de regio Emmeloord werken ervaren mediators van Merlijn groep. Zij zijn gecertificeerd en ze beschikken samen over voldoende specialisaties om alle soorten conflicten te kunnen behandelen. Verschillende typen conflicten veronderstellen een mediator met een ander soort specialistische kennis. Een conflict over een bedrijfsovername is iets anders dan een pensioenkwestie of een echtscheiding waar kinderen bij betrokken zijn. De mediator in Emmeloord gaat anders te werk dan een advocaat. De advocaat in Emmeloord behartigt de belangen van één partij in een conflict. De mediator in Emmeloord werkt met beide partijen. Hij beheerst methodieken die partijen anders naar hun conflict laten kijken. Dat leidt ertoe dat partijen hun echte belangen gaan zien los van emoties. Zo komt er zicht op elementen van een oplossing. Mediation in Emmeloord gaat sneller, kost minder dan een rechtszaak en lost het conflict echt op omdat partijen zelf die oplossing hebben aangedragen.

De specialisaties, waarover we spraken staan vermeld bij de profielen van onze mediators in Emmeloord.

Mediation in Emmeloord

Steeds meer wordt er gebruik gemaakt van mediation. De uitspraak van de rechter blijft toch altijd een onzekere factor met winnaars en verliezers. Rechters bevorderen het gebruik van mediation in Emmeloord ook door er expliciet op te wijzen als iemand een proces wil aanspannen. Ze hebben er zelf baat bij omdat hun agenda’s overvol zijn en ze durven dat ook te doen, omdat mediation in Emmeloord heeft bewezen goed te werken. Bovendien kunnen mensen die dat financieel nodig hebben net zo ondersteund worden, om mediation te kunnen betalen als dat ook voor procederen geldt. De informele aanpak van de mediator in Emmeloord spreekt mensen meer aan en de mediation overeenkomst die wordt getekend leidt tot goede afspraken waaraan men zich gemakkelijker zal houden.

De praktijk van mediation in Lelystad

Echtscheiding is het meest voor de hand liggende thema van mediation in Emmeloord. Maar ook ontslagzaken treffen we steeds vaker in de agenda’s van onze mediators in Emmeloord. Dat is een nieuwe trend. Ontslag kwam min of meer standaard voor de rechter. Het inzicht is gegroeid dat in een ontslagzaak voor de rechter veel extra schade wordt geleden door alle partijen; dit alleen al omdat advocaten het conflict verscherpen om het gelijk van hun partij te bewijzen. Zeker voor degene die ontslagen wordt geeft dat een verergering van het “rouwproces” dat ontslag nu eenmaal oplevert in veel gevallen. Dat betekent een extra belemmering om nieuw werk te kunnen vinden. Met een gespecialiseerde mediator in Emmeloord kunt u alle relevante zaken snel en met minder kosten met elkaar regelen. In Emmeloord vinden we ook businessmediation, mediation over pensioen kwesties, mediation over erfenissen en mediation met een overheid als partij.

Wilt u meer weten over mediation in Emmeloord of wilt u contact met een mediator in Emmeloord bel ons dan, of mail, of vul het contactformulier in. Wij willen u graag van dienst zijn.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator