Mediator in Drachten

Voor wie in een conflict verwikkeld raakt, is er in Drachten altijd een mediator te vinden die u en degene met wie u het conflict heeft, kan begeleiden. Het gaat dan in de regio Drachten om mediators van Merlijn groep, gekwalificeerd en ervaren met voldoende specialisaties om in ieder type conflict in Drachten te kunnen optreden. Een echtscheiding is iets anders dan een zakenconflict of een conflict over pensioen, of over een erfenis. Vandaar dat onze mediators moeten beschikken over een aantal specialisaties. Mediation in Drachten werkt heel anders dan procederen bij een rechtbank. De mediator in Drachten vertegenwoordigt niet één partij maar spreekt met beide partijen en laat die zich bewust worden van hun echte belangen, zonder de emoties en de vooringenomen posities. In dit proces van bewustwording krijgen partijen zicht op zaken die tot een overeenkomst kunnen leiden. Beide partijen creëren de oplossing als het ware zelf en dat geeft veel meer het gevoel van acceptatie daarvan. De uitspraak van de rechter maakt officieel wel een einde aan een conflict, maar bij partijen is er vrijwel altijd één ontevreden en dan smeult het conflict door.

U ziet bij de profielen van onze mediators in Drachten ook hun specialisaties.

Mediation in Drachten

Er is bij conflicten in Drachten steeds meer de praktijk van een mediation interventie in plaats van een proces bij de rechter. Mediation in Drachten groeit. Dat komt vooral door de goede resultaten met mediation en omdat rechters mediation aanbevelen vanwege die goede resultaten. De rechters wijzen op de mogelijkheid om een gecertificeerde mediator in Drachten te zoeken in plaats van een proces te beginnen. De informele persoonlijke manier van werken van de mediator in Drachten spreekt mensen meer aan dan de protocollen van de rechtbank. Mediation in Drachten gaat sneller, bespaart veel kosten en de afspraken die gemaakt worden, worden beter nageleefd.

Wat zien we voor mediations in Drachten

Mediation in Drachten gaat vaak over echtscheiding. Verder groeit het aantal mediations bij arbeidsconflicten met ontslag. Onze mediators in Drachten zijn ook betrokken bij zakelijke conflicten, of bij kwesties met een overheid als partij en bij andere problemen in de familiesfeer, erfeniskwesties bijvoorbeeld. Merlijn mediators in Drachten kunnen dit soort problemen goed behandelen. Gevoelige kwesties als een omgangsregeling met kinderen na een scheiding leiden in een mediation procedure in Drachten tot veel bevredigender en houdbaarder afspraken, dan een uitspraak van een rechter. Ontslagzaken voor de rechter leveren meestal schade voor beide partijen. De werknemer krijgt in zo’n proces heel veel over zich heen en het ontslag wordt vrijwel nooit ongedaan gemaakt. De werkgever wint er ook niet bij door hoge proceskosten en niet te onderschatten, het verlies van reputatie. Een mediator in Drachten, die gespecialiseerd is in arbeidsconflicten kan met mediation in Drachten alle zaken, die van belang zijn rond een ontslag prima regelen zonder een slopend proces voor de rechter.

Als u meer wilt weten over mediation in Drachten, of als u met een mediator in Drachten in contact wilt komen, bel of mail ons dan, of vul het contactformulier in. Dan kunnen wij u verder helpen.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator