Mediation Gelderland

Bij conflicten dacht men vroeger al snel aan een advocaat. Die versterkt het standpunt van de partij die hij vertegenwoordigt. Dat leidt onvermijdelijk tot aanscherping en zo werd een uitspraak van de rechter noodzakelijk. Nu adviseren rechters, ook in Gelderland om mediation in te zetten. Dat geeft de mogelijkheid om partijen zonder proces tot overeenstemming te laten komen. Mediation werkt in Gelderland gewoon beter, gaat sneller en is minder kostbaar. Partijen mogen zelf ook voorstellen doen; daardoor komt men uiteindelijk gemakkelijker tot een oplossing, waaraan bovendien meer waarde  wordt gehecht. De benadering bij mediation in Gelderland is niet zo formeel als bij een rechtszaak. Dat geeft daardoor ook veel minder spanning.

Mediators in Gelderland

Bij Merlijn groep vindt u de gecertificeerde mediator die u zoekt in uw eigen regio, een mediator uit Gelderland. Onze mediators, actief in Gelderland beschikken samen over alle gewenste specialismen: Familiemediation, werk gerelateerde mediation, geschillen met overheden, mediation bij medezeggenschap, zakelijke mediation, wat er maar aan de orde is. Een mediator zorgt er voor dat u en een andere partij tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing komen.

Hieronder ziet u welke specialisten in mediation in Gelderland actief zijn. Bij de profielen van de mediators in Gelderland staan de specialismen vermeld.

Ervaringen met Mediaton in Gelderland

Mediation wordt veel toegepast bij problemen binnen families. Mensen in een familie relatie kunnen elkaar erg kwetsen, juist omdat ze zo dicht bij elkaar staan. Een onpartijdige en onafhankelijke derde kan helpen de zaken weer in de juiste proporties te zien en kwesties tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te brengen. Dit kan gaan over: geldkwesties, betwiste leningen, erfenissen, alimentatie of rechten en plichten met betrekking tot kinderen die bij een scheiding betrokken zijn. Vooral in dit laatste geval is het belangrijk dat er overeenstemming komt, omdat ouders hun rol als ouder niet zomaar kwijtraken door een scheiding.

Veel aan de orde zijn kwesties die te maken hebben met werk. “Je bent wat je doet”, zo voelt dat. Het werk geeft een mens zijn identiteit. Een conflictsituatie kan hele diepe gevolgen hebben, zeker als er ontslag dreigt. Een specialist uit de groep arbeidsmediators in Gelderland kan u in ieder geval verder helpen, wanneer het gaat om het ontslag zelf, of om praktische zaken als: ontslagvergoeding, de kantonrechterformule, WW-rechten, opzegtermijnen, opzegverboden en concurrentiebedingen.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator

Meer weten over mediation in Gelderland

Wilt u misschien met een deskundige uit de groep mediators in Gelderland over uw situatie spreken? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op: telefonisch, per email of door middel van het contactformulier op de website.