U zoekt een mediator in Doetinchem

U bent verwikkeld in een conflict, maar u voelt niets voor procederen. Dan is het logisch dat u zoekt naar een mediator, liefst dicht bij huis, in Doetinchem. In Doetinchem werken ervaren mediators van Merlijn groep. Zij zijn gecertificeerd en daardoor erkend door rechtbanken en ze beschikken over voldoende specialisaties om alle soorten conflicten met mediation te kunnen behandelen. Verschillende typen conflicten veronderstellen een mediator met een ander soort specialistische kennis. Een conflict over een bedrijfsovername is iets anders dan een echtscheiding waar kinderen bij betrokken zijn. De mediator in Doetinchem gaat anders te werk dan een advocaat. De advocaat behartigt de belangen van één partij in een conflict. De mediator in Doetinchem werkt met beide partijen. Hij zorgt ervoor dat partijen hun echte belangen gaan zien en niet vast blijven zitten in emoties en vooringenomen posities. Zo komen de mogelijkheden in beeld om tot een vergelijk te komen. Mediation in Doetinchem kent geen wachtlijsten zoals bij procederen, het is veel minder kostbaar dan een rechtszaak en door de betrokkenheid van beide partijen wordt een conflict ook echt opgelost.

Voor uw informatie; de specialisaties van onze mediators in Doetinchem staan vermeld bij hun profielbeschrijvingen.

Mediation in Doetinchem

Ook in Doetinchem zien we een afspiegeling van de landelijke groei van mediation. Die groei wordt extra bevorderd door het beleid van de rechtbank in de regio Doetinchem. Rechters wijzen op mediation als oplossingsmethode vóór dat ze aan een proces beginnen. Ze kunnen dat doen, omdat mediation in Doetinchem heeft bewezen goed te werken. Overigens kunnen mensen die dat financieel nodig hebben ondersteuning krijgen net zoals dat bij procederen het geval is. Een uitkomst van mediation wordt gemakkelijker geaccepteerd omdat je er zelf aan bij hebt gedragen. Bij de uitspraak van de rechter is het altijd maar afwachten.

De praktijk van mediation in Doetinchem

Mediation bij echtscheiding komt het meest voor in Doetinchem Meer en meer worden ook ontslagzaken met mediation in Doetinchem geregeld. Dat is een nieuwe trend. Ontslagzaken kwamen altijd voor de rechter. Maar we weten inmiddels dat in een ontslagzaak voor de rechter veel extra schade wordt geleden door alle partijen; dit alleen al omdat advocaten het conflict verscherpen om het gelijk van hun partij te bewijzen. Met een gespecialiseerde mediator in Doetinchem kunt u alle zaken die van belang zijn bij een ontslag regelen zonder de mentale beschadigingen die men meestal oploopt in een proces. Verder treffen we in Doetinchem o.a. mediations in zakenconflicten, mediation met een overheid als partij en mediation tussen teams in een organisatie.

Wilt u meer informatie over mediation in Doetinchem, bel ons dan gerust, of mail, of vul het contactformulier in. Wilt u liever direct in contact komen met een mediator van Merlijn in Doetinchem, dan zorgen wij daarvoor.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator