Ik zoek een mediator in Epe

Stel u bent in een conflict verwikkeld. U wilt ervan af maar voelt niets voor een rechtszaak. Is er dan dicht bij huis een mogelijkheid bijvoorbeeld met mediation in Epe? Inderdaad in Epe vindt u de gecertificeerde mediators van Merlijn groep. Zij behandelen vrijwel alle soorten conflicten. Om dat te kunnen zijn deze mediators op een of meer terreinen gespecialiseerd, bijvoorbeeld in business mediation, of pensioen mediation. Veel conflicten komen niet meer voor de rechter maar worden opgelost door een gespecialiseerde mediator in Epe. De mediator in Epe pakt zaken anders aan dan een advocaat. De advocaat behartigt de belangen van één partij in een conflict. De mediator in Epe spreekt met beide partijen. Hij zorgt ervoor dat partijen hun echte belangen gaan zien los van emoties en eventuele revanchegedachten. Partijen krijgen dan meer zicht op mogelijkheden voor overeenstemming. Zo’n aanpak gaat veel sneller dan een rechtszaak - er zijn om te beginnen geen wachtlijsten - en de kosten zijn beduidend lager.

U vindt de specialisaties van onze mediators in Epe bij hun profielen.

Mediation in Epe

Mediation neemt een deel van de praktijk van de rechtbank over. Daardoor groeit mediation in Epe ook. Dat willen de rechtbanken zelf graag, want ze zijn zwaar overbelast. Rechters verwijzen expliciet naar mediation als oplossingsweg bij conflicten en gaan niet zonder meer een proces starten. Er waren in 2015 1,7 miljoen rechtszaken in Nederland. Daarvan moeten er ieder jaar meer naar mediation gaan. De gecertificeerde mediators moeten een deel van die werklast overnemen. Dat is niet alleen een logistieke kwestie; mediation werkt gewoon heel goed. Dat maakt het voor rechters verantwoord om naar mediation te verwijzen. Ze helpen in feite de burger die met mediation in Epe een oplossing voor zijn conflict krijgt, waarvan de afspraken ook nog eens goed zullen worden nageleefd, omdat partijen er zelf veel actiever bij betrokken zij geweest.

Hoe gaat dat in de praktijk van mediation in Epe

Bij echtscheiding is het in Epe al heel normaal om eerst aan mediation te denken. Een echtscheidingsmediator kan veel informeler omgaan met de emotionele zaken die bij scheidingen spelen zeker als er kinderen in het spel zijn. Maar ook gevoelige zaken als arbeidsconflicten, waarbij ontslag aan de orde is, kunnen beter worden gedaan met mediation in Epe. Het “moddergooien” voor de rechtbank levert meestal weinig positiefs. Er worden veel verwijten gemaakt, het conflict wordt extra aangescherpt, de ontslagene raakt dieper in de put; niemand wordt daar beter van. Met een gespecialiseerde mediator in Epe kunnen alle relevante zaken snel en met minder kosten geregeld worden. In Epe vinden we verder ook mediations op het gebied van zakelijke geschillen, conflicten met een overheid en familiekwesties over erfrecht bijvoorbeeld. Ook zijn er mediations tussen teams in een organisatie, waar de samenwerking niet goed loopt.

Voor meer informatie over mediation in Epe bel, of mail ons, of vul het contactformulier in. Dat geldt ook als u een mediator in Epe wilt spreken. Wij helpen u graag.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator