Een mediator in Tiel

Als u in een conflict verwikkeld raakt en u wilt liever niet onmiddellijk de gang naar een rechtbank maken, dan kunt u denken aan mediation als mogelijke weg naar een oplossing. Voor Merlijn groep zijn mediators actief in het hele land. In Tiel vindt u gecertificeerde, ervaren mediators die op alle terreinen inzetbaar zijn. Iedere mediator heeft zijn specialisaties en gezamenlijk dekken we daar de verscheiden probleemvelden mee af. In de regio Tiel vindt u de familiemediator, de mediator die in zakelijke geschillen optreedt, de gespecialiseerde mediator voor kwesties met een overheid, de arbeidsmediator etc. Een echtscheiding is nu eenmaal iets anders dan een conflict over pensioen. Mediation in Tiel werkt heel anders dan een juridisch proces. De mediator in Tiel treedt namelijk niet op als een advocaat die de belangen behartigt van één partij; de mediator spreekt met beide partijen. Onder zijn regie leren die door hun vooringenomen standpunten heen te kijken en hun echte belangen te zien. Daarin vinden we altijd aanknopingspunten om tot overeenstemming te komen. Partijen hebben dan actief bijgedragen aan het vinden van de oplossing en dat leidt tot meer acceptatie dan het vonnis van de rechter, waarvan je maar moet afwachten hoe het uitpakt.

Bij de profielen van onze mediators in Tiel kunt u hun specialisaties vinden.

Mediation in Tiel

Zoals overal in ons land zichtbaar is, wint mediation in Tiel terrein op procederen. Mediation in Tiel kent goede resultaten. Mediation blijkt overal heel goed te werken, zodanig dat rechters naar mediation verwijzen, voor ze tot een proces besluiten. De verwijzing geldt dan wel voor de gecertificeerde mediators. In dit geval de gecertificeerde mediator in Tiel. De informele persoonlijke manier van werken van de mediator in Tiel spreekt mensen meer aan dan de stijve protocollen van de rechtbank, waarvoor je ook nog eens naar een andere stad moet. De mediator in Tiel kent de regio en voelt aan wat er kan spelen.  Mediation in Tiel gaat snel, is minder duur en de uitslag komt niet als een (pijnlijke) verrassing.

De praktijk van mediation in Tiel

Mediation wordt in Tiel het meest toegepast bij familiekwesties, met name bij echtscheiding en bij arbeidsconflicten met ontslag. Daarnaast zijn onze gespecialiseerde mediators in Tiel betrokken bij zakelijke conflicten, of bij kwesties met een overheid als partij. De problematiek rond een echtscheiding of bij een ontslag is altijd gevoelig. Juist daar is de aanpak van de mediator in Tiel veel meer op zijn plaats dan de rechter die een vonnis velt. In zaken als de omgangsregeling met kinderen na een scheiding kom je tot veel betere afspraken, waaraan men zich ook beter zal houden, dan bij een uitspraak van de rechter. Dat geldt ook voor de emoties die spelen bij een ontslag. Daar is vaak sprake van een heus rouwproces bij de ontslagene; die is niet gebaat bij een slopend gevecht voor de rechtbank, waarin de ontslagene nog verder wordt afgebroken en de werkgever vaak onnodige reputatie schade oploopt. Met de mediator in Tiel die gespecialiseerd is in arbeidsrecht en ontslagzaken kunnen vrijwel alle zaken, die van belang zijn rond een ontslag, in overleg geregeld worden met vergelijkbaar resultaat en zonder de stress van het gevecht voor de rechtbank.

Als u meer wilt weten over mediation in Tiel, of als u een mediator in Tiel wilt spreken, bel of mail ons dan, of vul het contactformulier in. Wij helpen graag verder.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator