Een mediator in Wageningen

In Wageningen zijn mediators van Merlijn groep actief. Het gaat om gecertificeerde, ervaren mediators met voldoende specialismen om alle soorten conflicten in de regio Wageningen te kunnen behandelen. Specialisatie is nodig, omdat een mediation bij een echtscheiding iets anders is dan een conflict met een overheid of met een grote non profit organisatie in Wageningen. Een mediator in Wageningen spreekt met beide partijen in een conflict, anders dan de advocaat die alleen de belangen van zijn cliënt behartigt. De mediator in Wageningen laat partijen inzicht krijgen in hun echte belangen; van daaruit worden mogelijkheden gevonden voor een oplossing. Mediation in Wageningen leidt tot een uitkomst waarvan de afspraken meestal goed worden nageleefd. Partijen werkten immers zelf mee aan de totstandkoming ervan.

Bij de profielen van onze mediators in Wageningen staan ook hun specialismen.

Mediation in Wageningen

Rechters in de regio Wageningen wijzen bij een aanvraag voor een procedure altijd eerst op de mogelijkheid van mediation in Wageningen. De mediators in Wageningen kennen mooie resultaten met hun gespecialiseerde mediation aanpak. Mediation groeit in Wageningen en draagt daardoor bij aan vermindering van de werkdruk van de rechtbanken. De burger is erbij gebaat, want mediation in Wageningen gaat sneller en brengt veel lagere kosten met zich mee dan procederen. Bovendien kan een uitspraak van de rechter nog weleens ongunstig uitpakken voor één van beide partijen, waardoor het conflict niet echt uit de wereld is.

De praktijk van mediation in Wageningen

In Wageningen is echtscheiding het meest voorkomende thema van de mediation. Maar er spelen ook andere kwesties. Geschillen waar een overheid bij betrokken is bijvoorbeeld. Of zakelijke geschillen en familiezaken anders dan echtscheiding. Al dit soort conflicten kan in Wageningen worden behandeld in een mediation procedure onder de leiding van een mediator uit Wageningen. De informele aanpak van de mediator in Wageningen past heel goed bij geschillen waar veel emoties spelen. Een omgangsregeling met kinderen na een scheiding moet door beide partijen als vanzelfsprekend geaccepteerd kunnen worden. Als een rechter dat moet afdwingen, liggen problemen voor de hand. Bij ontslag werd vrijwel standaard gekozen voor een procedure voor de rechtbank. Ook daar zien we steeds meer de keuze voor mediation in Wageningen. Het gevecht met de advocaten die elkaars cliënten van alles verwijten, levert alleen verliezers op. De arbeidsmediator in Wageningen is volstrekt competent om zonder schade voor de ontslagene en zonder reputatieverlies voor de organisatie alle relevante zaken in overleg te regelen.

Als u meer wilt weten over mediation in Wageningen, of als u een mediator uit Wageningen wilt spreken, bel of mail ons dan, of vul het contactformulier in, dan helpen wij u graag.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator