Een mediator zoeken in Winterswijk

Stel, u raakt in een conflict verwikkeld en u wilt dat oplossen, misschien via mediation in Winterswijk. Liever niet gelijk naar een rechtbank buiten de stad. Dan vindt u in uw regio, in Winterswijk de mediators van Merlijn groep. Zij zijn gekwalificeerd, hebben de vereiste certificaten, zijn ervaren en beschikken gezamenlijk over alle specialisaties om in ieder type conflict in Winterswijk succesvol te kunnen optreden. Een echtscheiding is nu eenmaal iets anders dan een pensioengeschil; een zakelijke kwestie vergt ook weer een ander soort kennis dan een conflict met een overheid. Vandaar die noodzakelijke specialisaties van onze mediators in Winterswijk. Mediation in Winterswijk werkt heel anders dan procederen. In een rechtbank proces treedt de advocaat alleen op voor zijn eigen cliënt. De standpunten van de twee partijen in het conflict worden door de advocaten flink aangescherpt en het conflict wordt eigenlijk alleen maar erger. De mediator in Winterswijk spreekt met beide partijen. Hij zorgt ervoor dat die mogelijkheden gaan zien om tot een vergelijk te komen. Zo maken partijen zelf de oplossing. Het vonnis van de rechter maakt formeel wel een einde aan een conflict, maar de gevoelens van kwaadheid blijven meestal bestaan.

Bij de profielen van onze mediators in Winterswijk vindt u ook hun specialisaties.

Mediation in Winterswijk

Mediation is in Winterswijk steeds meer de methode om problemen aan te pakken, die niet vanzelf overgaan- en dat doen de meeste problemen niet. Landelijk is dat ook zo. Liever mediation dan naar de rechtbank. Rechters moedigen dat ook aan. Daar hebben ze zelf belang bij omdat hun werkdruk erg groot is, maar ze kunnen dat ook verantwoord doen, omdat de resultaten goed zijn. Bovendien zijn burgers en organisaties erbij gebaat omdat het sneller gaat en minder duur is. De mediator in Winterswijk is thuis in de regio en heeft een informele, persoonlijke manier van werken. Dat schept vertrouwen en geeft de openheid die nodig is om tot afspraken te komen waar men zich vervolgens ook aan zal houden. De wat stijve regels voor de rechter spreken minder aan, zeker in Winterswijk.

Waarover gaat mediation in Winterswijk

Mediation in Winterswijk gaat nogal eens over echtscheiding, of over een ontslagzaak, of over een ruzie met een overheidsinstantie. Merlijn mediators in Winterswijk zijn thuis in al de soorten zaken die we in de regio Winterswijk aan treffen. Het al genoemde voordeel van de grotere acceptatie van de uitkomsten van mediation heb je bijvoorbeeld bij een echtscheiding, als er afspraken moeten worden gemaakt over alimentatie of over de omgang met de kinderen.

Een ontslag kan emotioneel heel hard aan komen. Als er dan ook nog een proces moet volgen waarin advocaten elkaars partijen zwart proberen te maken, dan is de negatieve schade enorm. Een mediator van Merlijn, gespecialiseerd in arbeidsrechtzaken kan in Winterwijk zaken regelen op een veel realistischer manier en zonder de onnodige gevechten voor de rechtbank. De uiteindelijke bevestiging van hetgeen geregeld is kan dan als een formaliteit schriftelijk door een rechter worden afgedaan om de rechten van partijen te waarborgen.

Als u meer wilt weten over mediation in Winterswijk, of als u een mediator in Winterswijk wilt spreken, bel of mail ons dan, of vul het contactformulier in. Wij staan voor u klaar.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator