U zoekt een mediator in Stadskanaal

Mensen en organisaties komen in hun bestaan ongetwijfeld een keer in een conflict. Dat kan soms zodanige vormen aannemen dat u er zelf niet uitkomt; maar een rechtszaak beginnen? Dat geeft toch veel onzekerheid. U heeft gehoord van het fenomeen mediation en besluit dat nader te onderzoeken. Een mediator in Stadskanaal; die gaat u vinden. Merlijn groep heeft gekwalificeerde mediators in de regio Stadskanaal die u kunnen helpen. Zij hebben voldoende specialisaties in huis om uw probleem aan te kunnen pakken. Een echtscheiding is iets anders dan een business conflict of een conflict over pensioen, of over een erfenis. Vandaar dat onze mediators in Stadskanaal moeten beschikken over een aantal specialisaties. Mediation in Stadskanaal werkt heel anders dan procederen bij een rechtbank. De mediator in Stadskanaal treedt niet op namens één partij maar spreekt met beide partijen en laat die zich bewust worden van hun echte belangen, en zorgt dat ze verder kijken dan hun emoties. In dit proces van bewustwording krijgen partijen in Stadskanaal zicht op zaken die tot een overeenkomst kunnen leiden. De “conflictpartners” creëren de oplossing als het ware zelf en dat zorgt voor betere afspraken en meer acceptatie.

Als u de profielen van onze mediators in Stadskanaal bekijkt, ziet u daar ook hun specialisaties vermeld staan.

Mediation in Stadskanaal

Steeds vaker kiest men tegenwoordig in Stadskanaal voor mediation om een conflict tot een oplossing te kunnen brengen. Mediation groeit ook landelijk. Dat komt vooral door de goede resultaten met mediation en omdat rechters mediation aanbevelen vanwege die goede resultaten. Rechters wijzen op de mogelijkheid om een gecertificeerde mediator in Stadskanaal te zoeken in plaats van een proces te beginnen. Het scheelt de rechtbanken veel werk en de burger of de organisatie is erbij gebaat. De informele persoonlijke manier van werken van de mediator in Stadskanaal spreekt meer aan dan de aanpak bij de rechtbank. Mediation in Stadskanaal gaat ook veel sneller, bespaart kosten en de uitkomst is voor beide partijen in Stadskanaal acceptabel. Bij de rechtbank is er meestal sprake van tenminste één verliezer.

De praktijk van mediation in Stadskanaal

Echtscheidingen zijn een zeer geaccepteerd thema voor mediation in Stadskanaal. De gevoelige zaken die spelen bij een scheiding lenen zich ook veel meer voor het optreden van een mediator dan voor een proces. Verder groeit het aantal mediations bij arbeidsconflicten, waar ontslag aan de orde is. Ontslagzaken voor de rechter leveren meestal schade voor beide partijen. De werknemer krijgt in zo’n proces heel veel over zich heen en het ontslag wordt vrijwel nooit ongedaan gemaakt. De werkgever wint er ook niet bij door hoge proceskosten en niet te onderschatten, het verlies van reputatie. Een mediator in Stadskanaal, die gespecialiseerd is in arbeidsconflicten kan met mediation in Stadskanaal alle zaken, die van belang zijn rond een ontslag regelen zonder een slopend proces voor de rechter. Onze mediators in Stadskanaal zijn ook betrokken bij zakelijke conflicten, of bij kwesties met een overheid, de gemeente of de provincie bijvoorbeeld.

Als u meer informatie wilt hebben over mediation in Stadskanaal, of als u een mediator in Stadskanaal wilt spreken, dan kunt u ons bellen of mailen, of het contactformulier invullen. Wij willen u graag helpen.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator