Een mediator zoeken in Veendam

In Veendam vindt u de mediators van Merlijn mediation, gecertificeerde, ervaren en gespecialiseerde mediators voor alle soorten conflicten in de regio Veendam. De mediator in Veendam gaat op een andere manier te werk dan een advocaat. Een advocaat behartigt de belangen van één partij tegen die van de andere partij. De mediator in Veendam werkt met beide partijen, die hij zich bewust laat worden van hun echte belangen, om daar in mogelijkheden te vinden om het eens te kunnen worden over een oplossing. De oplossingen, die bij Mediation in Veendam ontstaan, zijn per definitie acceptabel voor beide partijen die zelf aan die oplossing hebben bijgedragen.

De specialisaties van onze mediators in Veendam staan vermeld in hun profielen.

Mediation in Veendam

Landelijk wijzen rechters bij een aanvraag voor een procedure altijd eerst op de mogelijkheid van mediaton. Dat gebeurt ook in de regio Veendam. Omdat onze Merlijn mediators in Veendam goede resultaten hebben met hun mediation activiteit, willen rechters daar graag gebruik van maken om hun overvolle agenda te ontlasten maar ook om burgers daar een dienst mee te bewijzen. Mede daardoor groeit mediation in Veendam in vergelijking met rechtspraak. Merlijn mediation in Veendam gaat veel sneller en is veel minder kostbaar dan een proces. Bovendien kan een uitspraak van de rechter nog wel eens ongunstig uitpakken voor één van beide partijen. Dat helpt niet om het conflict echt uit de wereld te helpen.

Mediation in de praktijk in Veendam

Echtscheiding en ontslag zijn de meest voorkomende thema’s van mediation in Veendam. Maar er zijn ook andere soorten geschillen waar gespecialiseerde mediators goed hun werk kunnen doen. Bij gecompliceerde zakelijke kwesties bijvoorbeeld, of in geschillen waar een overheid bij betrokken is, of erfeniskwesties. Al dergelijke conflicten kunnen in Veendam via mediation, met Merlijn mediators uit Veendam worden aangepakt. De informele aanpak van de mediator in Veendam spreekt mensen veel meer aan dan de formele gang van zaken in een rechtbank, zeker als er veel emoties spelen. Denk eens aan zoiets als de omgangsregeling met de kinderen na een scheiding; dan moeten partijen het eens kunnen worden en de afspraken ook nakomen. Wat de rechter afdwingt hoeft lang altijd tot een door beide partijen geaccepteerde regeling te leiden. Bij ontslag wordt vaak gekozen voor een procedure voor de rechtbank, soms uit revanche gedachten, soms met de vage hoop dat de rechter het ontslag zal terugdraaien. In de praktijk zal dat laatste niet gebeuren. Wat wel gebeurd is, dat advocaten proberen elkaars cliënten zwart te maken.  Voor degene die ontslag krijgt, betekent dat veel negatieve energie; energie die juist nodig is om de draad weer op te kunnen pakken op zoek naar nieuw werk. De arbeidsmediator in Veendam kent ook alle regels en mogelijkheden rond ontslag en kan via mediation alle belangrijke zaken op een praktische manier geregeld krijgen.

Als u meer wilt weten over mediation in Veendam bel of mail ons dan, of vul het contactformulier in, dan helpen wij u graag verder. Wij kunnen u ook in contact brengen met een deskundige mediator in Veendam.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator