U zoekt een mediator in Weert?

Stel u komt in een conflictsituatie terecht en u weet niet hoe daar uit te komen. De reactie zal vrijwel altijd zijn: ik moet een advocaat zoeken en in het vervolg daarvan zal het op procederen voor de rechtbank uitdraaien. Duur, tijdrovend en nogal onzeker voor wat de uitkomst betreft. Sinds een aantal jaren is er ook de praktijk van de mediator in Weert. In Weert is mediation inmiddels een beproefde methode om conflicten op te lossen. Die praktijk van mediation in Weert groeit mede door de invloed van rechters die doorverwijzen naar een mediator in Weert als er bij hen een zaak aanhangig wordt gemaakt.

Mediation vind je op allerlei terreinen, zoals familie mediation, arbeidsmediation en business mediation. Mediators in Weert zijn gespecialiseerd op één of meer terreinen van mediation. Zo kunnen ze optreden bij specifieke conflicten bijvoorbeeld bij ontslagzaken, bij een problematische bedrijfsovername, bij erfeniskwesties en natuurlijk bij echtscheidingen; zo’n soort conflict vereist een andere instelling dan begeleiding van een bedrijvenfusie. Er zijn ook mediators in de regio Weert die gespecialiseerd zijn in kwesties waarbij een overheid, gemeente, waterschap, in het geding is.

Kijk bij de profielen van onze mediators in Weert voor hun specialisaties.

Hoe gaat in Weert de mediator te werk

De taak van de mediator in Weert ligt in het samenbrengen van partijen. De mediator is niet de advocaat van één der partijen in Weert, nee de mediator spreekt met beide partijen en probeert die inzicht te laten krijgen in hun echte belangen in het voorliggende conflict. Als partijen hun ware belangen zien zullen er ook openingen ontstaan die tot een akkoord kunnen leiden. Omdat beide partijen dat akkoord als het ware zelf tot stand hebben gebracht zullen ze het resultaat ervan veel beter accepteren en ook uitvoeren. Dat is bij een echtscheiding waar kinderen bij betrokken zijn natuurlijk wel een stuk prettiger dan “tandenknarsend” de uitspraak van de rechter moeten slikken. Zoiets geldt ook voor ontslagzaken, die nogal beschadigend kunnen uitpakken voor de ontslagene maar vaak ook voor de organisatie die het ontslag aanvraagt. Daar kan een gespecialiseerde mediator in Weert veel schade voorkomen.

Een mediator in Weert, die past bij het probleem waarin ik ben beland

Gerenommeerd is het mediation netwerk van Merlijn. Merlijn mediators vindt u in het hele land. Het netwerk omvat zo’n 150 ervaren, gecertificeerde mediators elk met een of meer relevante specialisaties. In de regio Weert een mediator vinden die aansluit bij de specifieke conflictsituatie waarin u zich bevindt, hoeft dus geen probleem te zijn. Maar als u meer wilt weten, of als u advies wilt hebben over hoe u een en ander aan gaat pakken – uw conflictpartner moet het immers met u eens worden over de keuze van een mediator – of als u algemene informatie wilt over Mediation in het algemeen en over mediators in Weert in het bijzonder dan kunt u het beste bellen met Merlijn …  .....

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator