Mediator Noord-Brabant

Stel u raakt verwikkeld in een conflict. Dat kan zakelijk zijn of privé. Heel vaak gaat het om een relatie, huwelijk of familie. Of het betreft een conflict in de sfeer van werk. Vroeger was dan eerste gedachte: ik heb een advocaat nodig. Nu denken we veel vaker aan de mogelijkheid van mediation. Dus gaan we op zoek naar een ervaren mediator bij voorkeur niet te ver van huis, kortom we zoeken een deskundige mediator in Noord-Brabant. Bij een conflict tussen partijen kan het onmogelijk lijken om er zelf uit te komen. De hulp van een specialist in mediation in dit geval uit Noord-Brabant kan dan goed van pas komen. Een mediator kan er voor zorgen, dat partijen tot een voor beide aanvaardbare oplossing komen. Dat kan dus op verschillende gebieden zijn: Familie, overheid, pensioen, teams, business, arbeid, medezeggenschap. Voor al die thema’s zijn er bij Merlijn gespecialiseerde mediators in Noord-Brabant voor handen.

Waarom mediation? Waarom mediation in Noord-Brabant?

Conflicten gaan niet vanzelf over; dat is een illusie. Vroeger liep dat vaak zo hoog op, dat de gang naar de rechter via de advocaat onvermijdelijk leek. Tegenwoordig adviseren advocaten en rechters eerst met een mediator tot een oplossing te komen. Mensen weten ook steeds meer dat dit een bestaande mogelijkheid is, vaak effectiever en zeker goedkoper. Mediation zorgt vaak voor een snellere dus alleen daarom al minder kostbare manier om een conflict op te lossen dan een rechtszaak. In plaats van het conflict uit te diepen wordt door de mediator dus ook door de mediator in Noord-Brabant gezocht naar de echte belangen van partijen. Partijen mogen ook zelf oplossingen aandragen waardoor ieder meer het idee heeft een stem te hebben. Als er dan een oplossing komt vastgelegd in een mediation overeenkomst, dan hechten mensen daar vaak meer waarde aan dan aan de dwingende uitspraak van de rechter, waar men het wellicht niet mee eens is. Het conflict blijft dan toch sluimeren. Door de informele benadering door de mediatior in Noord-Brabant wordt dit proces, deze mediation ook als minder stressvol ervaren.

Hieronder ziet u welke specialisten in mediation in Noord-Brabant actief zijn. Bij hun profielen kunt u het specialisme van iedere mediator zien en dus bepalen of deze persoon geschikt is om u bij te staan in uw conflict.

Mediators in Noord-Brabant

Mediation in Noord-Brabant helpt u verder

Mediation wordt heel veel toegepast bij verstoorde relaties binnen families. Mensen in een familie kennen elkaar vaak door en door en staan in het leven het dichtst bij elkaar, maar kunnen elkaar juist doordoor ook erg kwetsen. Een onpartijdige persoon, die weet wat er speelt en die bemiddelt om tot een goede oplossing te komen kan dan een uitkomst zijn. Het kan daarbij om allerlei zaken gaan: vermogen, erfrecht, alimentatie, rechten en plichten met betrekking tot kinderen die bij een scheiding betrokken zijn. Vooral in dit laatste geval is het belangrijk dat de communicatie behouden blijft, aangezien de band als gezamenlijke ouders niet ophoudt na een scheiding.

Een ander belangrijk aspect in het leven is voor veel mensen hun werk. Je kunt haast zeggen: Je bent je werk. Dat is ook niet gek, als je ziet hoeveel tijd werkend wordt doorgebracht in een mensenleven. Mensen kunnen ook hier hard geraakt worden door een conflictsituatie die ontstaan is of dreigt te ontstaan. Een specialist in mediation in Noord-Brabant kan u verder helpen wanneer het gaat om bijvoorbeeld opzegging, ontbinding, ontslagvergoeding en de kantonrechterformule, WW-rechten, opzegtermijnen, opzegverboden en concurrentiebedingen.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator

Meer weten over mediation?
Wilt u meer weten over mediation of wilt u met een deskundige mediator uit Noord-Brabant uw situatie bespreken? Neem dan telefonisch, per email of door middel van het contactformulier op de website contact op met ons. Wij beantwoorden graag uw vragen en kunnen uw situatie doornemen.