Mediation in Bergen op Zoom

Steeds meer taken van de overbelaste rechtbank in Bergen op Zoom worden overgenomen door gecertificeerde mediators in Bergen op Zoom. Mediation wint in Bergen op Zoom terrein op procederen. De rechtbank in Bergen op Zoom bevordert dat zelf door aanvragers voor een proces eerst te wijzen op de mogelijkheid van mediation. De resultaten met mediation in Bergen op Zoom rechtvaardigen dat ook. Bij mediation spreekt de mediator in Bergen op Zoom met beide partijen, om ze zicht te laten krijgen op wat hun echte belangen zijn. Een advocaat behartigt alleen het belang van zijn cliënt; dat leidt onvermijdelijk tot verscherping van standpunten en vergroting van het conflict. De mediator in Bergen op Zoom laat mensen zien waar de mogelijkheden liggen om tot overeenstemming te komen. Dat gaat informeel, persoonlijk en met gevoel voor het thema dat aan de orde is. Mediation in Bergen op Zoom levert afspraken op, waar men zich aan houdt en er zijn geen wachtlijsten, dus gaat het sneller en de methodiek van mediation is aanzienlijk minder kostbaar.

Mediators in Bergen op Zoom

In de regio Bergen op Zoom vindt u de gecertificeerde mediators van Merlijn groep, die door de rechtbank erkend worden. Zij beschikken gezamenlijk over alle specialisaties om in ieder type conflict in Bergen op Zoom op te kunnen treden. Conflicten kunnen over heel verschillende zaken gaan, die specialistische kennis vergen. Een echtscheiding is iets anders dan een conflict over pensioen, of over een erfenis; een zakelijke kwestie vereist ook weer een ander soort kennis. Vandaar dat onze mediators in Bergen op Zoom allemaal eigen specialisaties hebben.

Die specialisaties staan vermeld bij de profielen van onze mediators in de regio Bergen op Zoom.

Wat zien we in de praktijk van mediation in Bergen op Zoom

Echtscheiding is breed geaccepteerd thema voor mediation in Bergen op Zoom. Er spelen daarbij zoveel emoties en er moeten zoveel afspraken gemaakt worden, die ook moeten worden nagekomen; daar is een akkoord nodig en geen vonnis.  Onze mediators in Bergen op Zoom zijn ook betrokken bij zakelijke conflicten, of bij kwesties met een overheid als partij en bij andere problemen in de familiesfeer, erfeniskwesties bijvoorbeeld. Gespecialiseerde arbeidsmediators van Merlijn treden vaker op bij ontslagzaken, die traditioneel altijd voor de rechtbank in Bergen op Zoom kwamen. Met mediation kunnen alle zaken, die van belang zijn rond een ontslag, in overleg geregeld worden zonder de negatieve gevolgen van een slopend proces voor de rechtbank in Bergen op Zoom.

Als u meer wilt weten over mediation in Bergen op Zoom, of als u een mediator in Bergen op Zoom wilt spreken, bel of mail ons dan, of vul het contactformulier in. Wij willen u graag van dienst zijn.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator