U zoekt een mediator in Den Bosch?

Merlijn groep werkt met een omvangrijke groep professionele en gecertificeerde mediators. Onze mediators zijn zo georganiseerd dat zij regio specifiek kunnen worden ingezet. Daarnaast heeft iedere mediator eigen specialisaties naast zijn algemene mediation vaardigheden. Dat geldt ook voor onze mediators die actief zijn in de regio Den Bosch. Onze mediators in Den Bosch merken goed dat mediation steeds meer gezocht wordt als mogelijke oplossing bij een conflict in plaats van de dure en onzekere keuze voor een juridische procedure. De mediator in Den Bosch gaat met beide partijen het gesprek aan, haalt de echte belangen naar boven en bouwt op basis daarvan een overeenkomst tussen partijen.

Mediation in Den Bosch

In Den Bosch zal de rechter zelf wijzen op de mogelijkheid van mediation, en niet zonder meer een proces laten beginnen. De keuze voor mediation in Den Bosch wordt dan inderdaad vaak gemaakt. Voor de rechtbank betekent dat een vermindering van de werkdruk. Mediation zorgt ook voor snellere oplossingen. Conflictpartijen hoeven niet in spanning en onzekerheid af te wachten wat het oordeel van de rechter zal zijn. Partijen zijn bij mediation in Den Bosch zelf actief betrokken bij de procedure. Het bereikte resultaat zal daarom ook gemakkelijker worden geaccepteerd en de afspraken uitgevoerd. Bij een vonnis ligt dat wel eens veel moeilijker. Onze mediator in Den Bosch hanteert een informele stijl, passend bij de aard van de regio. Dat geeft een heel andere sfeer, dan de formele opstelling bij de rechtbank.

Als u de profielen van onze mediators in Den Bosch bekijkt ziet u daar ook hun specialisaties.

De mediation praktijk in Den Bosch

De regio Den Bosch kent naast industrie en handel ook veel non profit organisaties en een grote  werkgever in overheidssfeer. Merlijn groep beschikt over mediators in Den Bosch die op die verschillende terreinen thuis zijn. Verder zijn er zoals overal veel mediations op het gebied van familiekwesties en arbeidsconflicten. Echtscheiding is daar een voor de hand liggend voorbeeld van. Maar er kunnen ook tal van andere zaken spelen; denk eens aan ruzie rond een erfenis. Waar samen gewerkt wordt, wordt niet altijd samengewerkt met andere woorden: conflicten op het werk liggen overal op de loer, ook in Den Bosch. Zo’n conflict kan escaleren en tot ontslag leiden. Zoiets heeft een enorme invloed op iemands bestaan. Er is grote onzekerheid over de toekomst, terwijl er ook veel nare maar praktische zaken moeten worden geregeld. De hulp van een mediator in Den Bosch past dan eigenlijk meer dan je te storten in een slopende procesgang.

Als u meer informatie wilt over mediation in Den Bosch of als u wilt spreken met een deskundige mediator uit de regio Den Bosch, neem dan gerust contact met ons op, via telefoon, e-mail of het contactformulier.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator