U zoekt een mediator in Helmond

Mediators die zijn aangesloten bij Merlijn groep zijn verspreid over het hele land en ook in Helmond vindt u onze gekwalificeerde en gespecialiseerde mediators. Voor sommige terreinen van mediation in Helmond heb je nu eenmaal specialisten nodig, omdat daar specifieke kennis vereist is naast de algemene mediation vaardigheden, waarover natuurlijk al onze mediators beschikken. Anders dan de advocaat, die alleen voor het belang staat van één partij, zijn cliënt, brengt de mediator in Helmond partijen juist bij elkaar. De mediator laat zien waar de echte belangen van partijen liggen en waar die wellicht convergeren. Zo maken partijen hun eigen oplossing en hoeven ze niet een onzeker vonnis van de rechter af te wachten.

Mediation in Helmond

In de regio Helmond wijzen rechters bij een procedure aanvraag altijd eerst op de mogelijkheid van mediators in Helmond. De mediators in Helmond zijn succesvol, waardoor de rechtbank, die toch al overbelast is, veel procedures kan voorkomen. Het is dan wel van belang dat er voldoende gespecialiseerde mediators in Helmond voor handen zijn. Een conflict tussen bedrijven is toch iets heel anders dan een conflict met een overheid of een echtscheiding. De oplossing die mediation in Helmond oplevert leidt tot acceptatie door partijen. Een uitspraak van de rechter kan voor de één gunstig zijn, maar voor de ander misschien onverteerbaar. Dan is het conflict daarmee niet uit de wereld.

Overigens hebben wij bij  de profielen van onze mediators in Helmond hun specialismen vermeld.

De praktijk van mediation in Helmond

Echtscheiding en ontslag vormen het merendeel van de mediations in Helmond. Er zijn ook andere thema’s, zoals bijvoorbeeld erfeniskwesties, klant versus leverancier geschillen of grotere zakelijke conflicten. Al dit soort conflicten kan worden behandeld in een mediation procedure in Helmond met een mediator uit Helmond. De informele aanpak van de mediator in Helmond is vaak veel effectiever dan de formele benadering van de rechtbank, zeker als er veel emotie in het spel is. Denk eens aan omgangsregelingen met kinderen na een echtscheiding, of aan een ontslag kwestie. Bij ontslag, dat voor een rechtbank wordt uitgevochten, proberen partijen elkaar zoveel mogelijk schuld toe te schuiven; dat kan voor het slachtoffer heel beschadigend werken. Een arbeidsmediator in Helmond weet alles van afvloeiingsregels en ontslagvergoedingen. Die kan zaken op een rustige manier regelen.

Wilt u meer weten over mediation in Helmond, of wilt u een mediator uit de regio Helmond spreken, bel of mail ons dan, of vul het contactformulier in.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator