Een mediator in Roosendaal

In Roosendaal en Bergen Op Zoom vindt u mediators die zijn aangesloten bij Merlijn groep. Dat staat voor ervaring, kwaliteit en voldoende specialisaties. Business mediation of mediation waarin een overheid is betrokken vergen een ander specialisme van de mediator dan een echtscheiding of een arbeidsconflict. Een mediator in Roosendaal werkt anders dan een advocaat. De mediator brengt partijen bij elkaar, de advocaat moet opkomen voor het belang van één partij en vervolgens afwachten wat het vonnis van de rechter zal worden. Mediation in Roosendaal groeit. Het leidt tot oplossingen, waar beide partijen zich in kunnen vinden; het gaat snel en is veel minder kostbaar.

Bij de profielen van onze mediators in Roosendaal c.q. West-Brabant hebben we hun specialisaties vermeld.

Mediation in Roosendaal

Rechters in de regio Roosendaal, in dit geval in Bergen op Zoom wijzen op mediation als eerste weg om tot een oplossing te komen alvorens tot een proces te besluiten. Mediation in Roosendaal blijkt te werken en het ontlast de rechtbank substantieel. Partijen zijn bij mediation veel meer betrokken. Onder de regie van de mediator in Roosendaal komen partijen eerder tot  een geaccepteerde overeenstemming. Een uitspraak van de rechter kan voor de één gunstig zijn en voor de andere partij niet. Dan blijft het conflict doorwoekeren.

De mediation praktijk in Roosendaal

Bij mediation in Roosendaal vormen kwesties als echtscheiding en ontslag een meerderheid van de uitgevoerde mediations. Dat neemt niet weg dat er in de regio Roosendaal andere familie mediations, mediations over zakelijke geschillen, of kwesties tussen een overheid en een burger voorkomen. Al de geschillen zijn vrijwel altijd beter af met mediation in Roosendaal. Zeker bij zaken waar veel emotie aan te pas komt is de informele aanpak van de mediator in Roosendaal veel effectiever dan de formele benadering van de rechtbank. Denk eens aan omgangsregelingen met kinderen na een echtscheiding. Bij ontslag, dat voor een rechtbank wordt uitgevochten, halen partijen hard naar elkaar uit en wordt het rouwproces van de ontslagene verder uitgediept. Een arbeidsmediator in Roosendaal kent alle regels omtrent afvloeiing en ontslagvergoeding en kan die zaken op een veel rustiger manier geregeld krijgen.

Als u meer informatie wilt over mediation in Roosendaal bel of mail ons dan, of vul het contactformulier in. Wij kunnen u ook in contact brengen met een deskundige mediator in de regio Roosendaal.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator