U zoekt een mediator in Tilburg?

De professionele en gecertificeerde mediators van Merlijn groep zijn ook regionaal georganiseerd. Een mediator voor de regio Tilburg is daardoor snel gevonden. Iedere stad, iedere regio heeft eigen kenmerken daar spelen wij op in. Bovendien heeft iedere mediator in Tilburg eigen specialismen naast de algemene mediation kennis en kunde. Onze mediators in Tilburg vertellen ons ,dat mediation steeds meer gevraagd wordt als er een conflict moet worden opgelost. De kostbare en onzekere keuze voor een gang naar de rechtbank blijkt minder aantrekkelijk. De mediator in Tilburg is niet de persoon die oordeelt, maar de deskundige die het gesprek aan gaat, die mensen laat zien wat hun belangen zijn en hoe daar overeenkomst in te vinden is.

Bij de profielen van onze mediators in Tilburg vindt u hun specialisaties.

Waarom mediation in Tilburg

Rechters, ook die in Tilburg, verwijzen  bij een procesaanvraag eerst naar mediation. Zo willen ze  hun werkdruk verminderen, dat is niet te ontkennen. Maar ze zijn er ook van overtuigd geraakt, dat mediation in Tilburg voor de burger of voor een organisatie de betere keuze is om een conflict tot een oplossing te brengen. Partijen zijn bij mediation in Tilburg zelf actief betrokken in het proces van bewust worden van de eigen situatie van de eigen belangen en die van de ander. Ze hoeven geen oordeel af te wachten maar komen tot een vergelijk onder leiding van de mediator in Tilburg. Zo’n vergelijk wordt veel gemakkelijker geaccepteerd en geëffectueerd dan hetgeen wordt opgelegd bij uitspraak van de rechter. De mediator in Tilburg gaat ook veel losser om met partijen dan wat de rechter zich binnen zijn protocol kan permitteren

Hoe is de mediation praktijk in Tilburg?

Naast industriële bedrijvigheid kent de regio Tilburg o.a. grote onderwijsinstellingen. De mediators van Merlijn groep die in de regio Tilburg opereren zijn thuis op die terreinen. De meeste mediations spelen zich echter af op meer individuele niveaus. Dat betreft vooral echtscheidingen en arbeidsconflicten.  Echtscheidingen worden gecompliceerd door zaken als boedelverdeling, alimentatie en omgangsregelingen met kinderen; bij een scheiding houdt immers het ouderschap niet ineens op. Het ligt voor de hand dat het beter is zulke zaken samen op te lossen dan een wellicht onwelkom besluit van de rechter te moeten accepteren. Bij arbeidsconflicten die tot ontslag leiden is het vaak de kwaadheid die mensen verleidt om een procedure aan te spannen. Veel beter is het om vervelende, maar eigenlijk heel praktische zaken via mediation op te lossen en zo veel sneller klaar te zijn om weer vooruit te kunnen kijken. De mediator in Tilburg is daartoe prima in staat; die weet van ontslagvergoedingen en alles wat daarmee samenhangt.

Wilt u meer informatie over mediation in Tilburg, neem dan gerust contact met ons op, via telefoon, e-mail of het contactformulier. Wij kunnen u ook vrijblijvend in contact brengen met een van onze mediators.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator